nieuws

Vooruitlopen op Nota ruimte beargumenteerd toegestaan

bouwbreed Premium

den haag – Provincies en gemeenten mogen het ruimtelijk beleid toepassen conform de Nota ruimte. Zij moeten daarbij wel beargumenteren waarom ze afwijken van het huidige beleid van de Actualisering Vierde nota ruimtelijke ordening (Vinac).

Dit betekent bijvoorbeeld dat gemeenten al mogen uitbreiden in landelijk gebied.

Minister Dekker (VROM) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het vooruitlopen op het beleid ontwikkelingen kan bevorderen die passen binnen de Nota ruimte. Volgens haar bestaat daarover immers “een redelijke mate van bestuurlijke en politieke consensus”. De definitieve behandeling van de nota in de Tweede Kamer is echter pas op 6 december.

Een voordeel voor de minister is dat plannen die zijn gebaseerd op het bestaande beleid worden afgeremd als het voorgenomen beleid al gaat gelden. Zij wil echter niet dat andere overheden zonder belangenafweging aan de slag gaan met “grootschalige ontwikkelingen die flagrant in strijd zijn met het geldende rijksbeleid”.

De brief van Dekker volgt op een schrijven van PvdA-kamerlid C. Verdaas. Hij vreest voor de gevolgen als de Nota ruimte en de aanstaande wijziging van de Wet ruimtelijke ordening nu al als argument gelden. Hij wijst daarbij op de mogelijke legalisering van vakantievilla�s in Alkemade.

Bevoegdheden

Dekker vindt het wel redelijk dat de overheden al aan de slag gaan met de extra bevoegdheden die zij in de Nota ruimte krijgen. Provincies voeren straks de regie bij beslissingen over bijvoorbeeld regionale voorzieningen en wonen en werken in landelijke gebieden.

Zij wijst de Tweede Kamer erop dat haar ambtsvoorgangers, gesteund door jurisprudentie, ook rekening hebben gehouden met voorgenomen beleid. Zij verwacht dan ook van gemeenten en provincies dat zij acht slaan op het kabinetsstandpunt over de ruimtelijke ontwikkeling.

Reageer op dit artikel