nieuws

Rolversmelting funest voor saneringstoezicht

bouwbreed Premium

den bosch – Bij milieukundig toezicht op bodemsaneringen moet functiescheiding verplicht worden gesteld. Rolversmelting is als het keuren van eigen vlees, aldus Tauw-vestigingsdirecteur A. Bonneur, die tijdens het SIKB-symposium Eenvoudiger & beter ook pleitte voor een volkomen financiële onafhankelijkheid van de controleur.

Er zijn bij bodemsaneringen heel wat situaties waarin de rollen door elkaar lopen: de milieukundige begeleider (mkb�er) is in dienst van de aannemer, de opdrachtgever is tevens uitvoerend aannemer of de opdrachtgever voert zelf het milieukundig toezicht uit. Bonneur vindt het niet kunnen en spreekt van “keuren van eigen vlees, vooral waar het de verificatie van het eindresultaat betreft”. Volgens hem kan de integriteit van de beroepsgroep daarmee in een verkeerd daglicht komen te staan.

Aangezien in de BRL 6000 hierover geen standpunt wordt ingenomen, moet Bonneur nog tot 2006 wachten voor zijn oproep gehoor krijgt. Vanaf dan wordt de functiescheiding, als uitvloeisel van de Kwalibo-regeling, in een Algemene maatregel van bestuur voorgeschreven. Bonneur is overigens nu al blij dat de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem een duidelijk standpunt heeft ingenomen: “In die situaties waarin de saneerder of mkb�er belang kan hebben bij het (financieel) eindresultaat van de sanering moet een milieukundige verificatie (mkv) door verschillende partijen worden uitgevoerd.”

Wanneer dergelijke belangenverstrengelingen niet spelen, vindt ook Bonneur dat de combinatie van beide taken in een persoon juist wenselijk is, want veel (kosten)effectiever.

Tijdens het symposium gisteren in het provinciehuis in Den Bosch, werden de beste bodembeheerders van Nederland in 2004 bekendgemaakt. Bij de bedrijven ging de SIKBeker naar Wim van Liempd van ingenieursbureau Oranjewoud. Als milieukundig begeleider is hij, met gevoel voor verhoudingen, altijd op zoek naar praktische oplossingen. Bij de overheidsfunctionarissen werd Henk �Arendsoog� Arends van de provincie Limburg uitgeroepen tot beste toezichthouder van 2004. Door zijn inbreng, een toetsingsplan en werkinstructies, is de provincie beter gaan presteren op dit punt.

Reageer op dit artikel