nieuws

Rijkswaterstaat showt wegen van de toekomst

bouwbreed Premium

rotterdam – Negen pilotprojecten liet Rijkswaterstaat zien op een grootse manifestatie in de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. Alle negen maken zij deel uit van het programma Wegen naar de Toekomst (WnT). Ze vormen de basis voor een toekomstvisie voor 2030.

“Bent u er klaar voor? Hebt u er zin in?”, vroeg ir. T. van de Gazelle, bestuursvoorzitter Wegen naar de Toekomst. Als introductie volgde een 3D-film, waarin de toekomst van een automobiliste uit de doeken werd gedaan. Door de uitgereikte 3D-brillen zagen de deelnemers aan de manifestatie een toekomst, waarin de weg van iedereen is en blijft. Onder het motto �we laten ons de auto niet uitjagen� was te zien hoe er feitelijk weinig veranderd zal zijn in 2030. Park & Ride, computer aan boord, cruise control, bevoorrading van binnensteden, informatie over reistijden en files, het bestaat allemaal al. Volgens de pilotprojecten kan het allemaal nog verder worden ontwikkeld en uitgewerkt.

Veel aandacht voor de auto en nauwelijks voor de trein, tram, bus, fiets en benenwagen. Dat viel op; om het mogelijk te maken om in 2030 nog veel meer auto te rijden legt Rijkswaterstaat de nadruk op verkeersmanagement. In dat kader passen de �belonitor� (een kastje dat de bestuurder beloont voor aangepast gedrag), de rij-assistent (een computer die de vergrijsde automobilist helpt), de reistijdverwachter (informatie over reistijd en -route) en andere pilotprojecten. Voorzover de dichtslibbende binnensteden en het openbaar vervoer aan de orde komen, is het in het verlengde van de rijkswegen. Vormen de lokale wegen, de parkeergarages, het openbaar vervoer een goed functionerend netwerk in combinatie met de rijkswegen?

Reinigende weg

Op zoek naar meer dienstverlening heeft Rijkswaterstaat de prijsvraag �De reinigende weg� uitgeschreven. Het strooizout lekt door de baggerspecie, die langs de autosnelwegen wordt gestort. Door een chemische reactie worden de zware metalen gebonden en meegenomen naar de berm, waar ze worden opgenomen door de plantengroei. Bermgras is nu ook al zo vuil, dat het moet worden gestort of verbrand. Uit de berm stroomt dan alleen nog schoon water het land in. In de komende 30 jaar kan zo de baggerspecie in Nederland worden gereinigd. Twee inzenders wonnen de prijsvraag: Tauw/Reef en GeoDelft/Boskalis. Hun ontwerpen van de reinigende weg worden in de praktijk beproefd.

Reageer op dit artikel