nieuws

Rijk rekenen

bouwbreed

AVBB-voorzitter Brinkman zei het onlangs terecht in het jaarlijkse Cobouw-interview voor Prinsjesdag: het kabinet rekent zich rijk door de verwachting dat in de wegenbouw bijna een miljard euro is te verdienen door doelmatig aanbesteden. Riskant om daar een begroting van af te laten hangen, stelde de voorman van bouwend Nederland. Ook de Nota mobiliteit is […]

AVBB-voorzitter Brinkman zei het onlangs terecht in het jaarlijkse Cobouw-interview voor Prinsjesdag: het kabinet rekent zich rijk door de verwachting dat in de wegenbouw bijna een miljard euro is te verdienen door doelmatig aanbesteden. Riskant om daar een begroting van af te laten hangen, stelde de voorman van bouwend Nederland.

Ook de Nota mobiliteit is voor een groot deel opgehangen aan het doelmatig aanbesteden. Naast het geld dat het Rijk via het Infrastructuurfonds en het Fonds Economische Versterkingen (FES) in de aanleg van nieuwe wegen steekt en financiële bijdragen aan de regio�s, moet een fors bedrag voor de wegenbouw beschikbaar komen door doelmatig aanbesteden en kilometer- en tolheffingen. Het gaat om een totaalbedrag van 2 à 3 miljard euro.

Dat deze manier van plannenmakerij niet zonder risico�s is, geeft het kabinet – met minister Peijs als verantwoordelijk portefeuillehouder – grif toe. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) staat namelijk klip en klaar dat projecten voorbij 2020 worden verschoven als blijkt dat doelmatig aanbesteden en beprijzen van weggebruik niet het gewenste effect heeft. Eerlijk is eerlijk: het MIT zegt ook dat als dat wel het geval is, projecten naar voren kunnen worden gehaald.

Doelmatig aanbesteden kan zeker succesvol zijn, maar dan wel bij gelijkblijvende economische omstandigheden. Als de economie in de komende jaren weer aantrekt – en daar ziet het zo langzamerhand wel naar uit – zullen ook de loonkosten weer stijgen. Het kabinet moet ook niet vergeten dat bouwers in verslechterde economische omstandigheden altijd laag inschrijven om maar die ene klus in de wacht te slepen. Iets is tenslotte beter dan niets.

Ook mag niet worden vergeten dat bouwers tegenwoordig uitermate voorzichtig en onzeker zijn geworden door de onderzoeken van de NMa en het Openbaar Ministerie naar kartelvorming en verboden prijsafspraken. Misschien wel iets te voorzichtig, liet ook Brinkman al blijken, om dat flink bezoedelde imago bij opdrachtgevers weer op te poetsen. Dat effect is natuurlijk maar tijdelijk.

En als straks de NMa de boetes heeft uitgedeeld en geïncasseerd en het recht zijn loop heeft gehad, kan de bouw de rug weer rechten en vooruitkijken.

Zo veilig, doordacht en behoudend als dit kabinet opereert, zo riskant is het bezig met de verwachte besparing door doelmatig aanbesteden.

Het was beter geweest als het kabinet de voordelen een stuk lager had ingeschat tot een realistischer bedrag. Eventuele meevallers kunnen altijd nog op korte termijn worden begroot.

Reageer op dit artikel