nieuws

Passende stofafzuiging met nieuwe Keuzewijzer

bouwbreed Premium

Het onderwerp stof in de bouwnijverheid is zeer actueel. En terecht, stof is een serieus arborisico dat grote aandacht verdient. Ook in de sector afbouw en onderhoud. Tijdens de vijfde Europese week voor de veiligheid en gezondheid op het werk (tot 22 oktober 2004) presenteert Arbouw de Keuzewijzer Stofvrij werken.

Met het instrument kan eenvoudig de juiste afzuigapparatuur bij het gebruikte handgereedschap worden gevonden.

Ik verwacht dat de Keuzewijzer een grote bijdrage zal leveren aan de oplossing van de stofproblematiek. De week voor de veiligheid en gezondheid op het werk is het tastbare bewijs dat ook Europa de arbeidsomstandigheden hoog heeft zitten. De themaweek wordt alweer voor de vijfde keer gehouden. De organisatie is in handen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het agentschap is opgericht door de Europese Commissie en heeft tot taak om onderzoek, voorlichting en uitwisseling van informatie te bevorderen. Dit jaar is het thema Veilig bouwen. Het programma is erop gericht om ondernemingen en organisaties in de bouwnijverheid te stimuleren op een effectieve en vernieuwende wijze aan risicopreventie te doen. Het Europees agentschap onderkent met de speciale week voor de bouwnijverheid terecht de risico�s van het werken in de bouw. Werknemers in de bouw hebben een grotere kans op arbeidsgebonden gezondheidsproblemen dan werknemers in andere sectoren. Ook worden zij vaker blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Arbouw draagt haar steentje bij aan de themaweek door de digitale Keuzewijzer Stofvrij werken vandaag in Maarssen te presenteren.

Inventarisatie

Het instrument is een prima voorbeeld van risicopreventie. Het op verzoek van de sector afbouw en onderhoud gemaakte instrument vindt op eenvoudige wijze de juiste stofafzuiging bij handgereedschap. Toepassen van de afzuiging lost het stofprobleem dicht bij de bron op; daar waar het stof vrijkomt, wordt het direct afgezogen. Het huidige stofprobleem geeft alle aanleiding tot een dergelijk instrument. Uit een inventarisatie van Arbouw blijkt dat nu nog veel van de beschikbare afzuigapparatuur niet op het gebruikte handgereedschap past. Soms is de afzuiging ook gewoon niet geschikt voor het soort stof dat bij een bepaalde bewerking vrijkomt. Het resultaat mag bekend zijn: hier en daar werken de medewerkers van bedrijven omwille van de productiesnelheid nog gewoon zonder afzuiging, wat de blootstelling aan stof verhoogt. Reeds uit gegevens van het PAGO (de keuring bij de arbodienst) is gebleken dat veel werknemers in de sector afbouw en onderhoud klachten melden ten aanzien van stof. Het instrument kan deze klachten in de toekomst voor een groot deel verminderen, omdat het instrument inzichtelijk maakt hoe het bedrijf het stofprobleem te lijf kan gaan.

Door het invoeren van het handgereedschap (soort, merk en typenummer) en het soort materiaal (hard of zacht) dat moet worden bewerkt, selecteert de Keuzewijzer een aantal goed werkende stofzuigers die goed op het gereedschap aansluiten.

Specificaties

Verder geeft het instrument alternatieve oplossingen. Als bijvoorbeeld nat zagen in een bepaalde situatie een betere, gezondere oplossing biedt, geeft het instrument dit nadrukkelijk aan. Ook indien aanvullend persoonlijke bescherming moet worden gedragen, geeft de Keuzewijzer dat aan.

In de komende maanden zal door Arbouw de laatste hand aan de Keuzewijzer worden gelegd. Alle fabrikanten en importeurs hebben de mogelijkheid de specificaties van hun verschillende typen stofzuigers en handgereedschappen nog in te voeren. Arbouw nodigt bij deze de partijen hiertoe van harte uit.

Cees van Vliet

Algemeen directeur Arbouw,

Reageer op dit artikel