nieuws

NMa wil fraude collectief afhandelen Bouwsector positief over voorstel mededingingsautoriteit

bouwbreed

den haag – De aannemerij kan bij een collectieve afhandeling van de bouwfraude een korting van 15 procent krijgen op de boetes. Dat aanbod heeft de NMa gisteren bij de bouw op tafel gelegd. De kartelautoriteit hoopt zo slepende procedures te voorkomen.

Het voorstel geldt in eerste instantie voor vierhonderd bouwbedrijven uit de gww-sector. De NMa heeft tegen hen inmiddels rapport opgemaakt.

Onder de verdachte aannemers bevinden zich in elk geval Ballast Nedam, Heijmans, BAM, Volker Wessels-dochter KWS en Dura Vermeer. Volgens de kartelwaakhond hebben zij marktverdelingsafspraken gemaakt bij grote infrastructurele werken als de Betuwelijn en de hsl.

Om in aanmerking te komen voor de extra boetevermindering dienen de bouwers in te stemmen met een speciaal ontworpen sanctieprocedure van de NMa. J.C. Blankert, oud-voorzitter van VNO-NCW, zal daarbij de zaken voor de bouw verder inhoudelijk afwikkelen.

“Voordeel is dat we dan niet met elk bedrijf individueel om de tafel moeten voor hoor en wederhoor op onze bevindingen”, aldus NMa-woordvoerder S. Bierling. “Het scheelt veel tijd en past bovendien bij de breed gedragen wens in de bouw om snel schoon schip te maken.”

De NMa benadrukt dat de boetes uiteindelijk wel individueel worden opgelegd. Onderdeel van de versnelde procedure is dat geen verzet meer wordt gepleegd tegen eenmaal uitgedeelde boetes. “Dat is wel het idee”, zegt Bierling. “Maar we kunnen bedrijven natuurlijk nooit de mogelijkheid van beroep en bezwaar onthouden.”

De mededingingsautoriteit verwacht door de snelle procedure dit jaar nog boetes op te leggen aan de gww-bouwers. Zij kunnen een korting krijgen van 10 tot 50 procent als ze een clementieverzoek hebben ingediend – en schaduwboekhoudingen hebben overlegd. De hoogte van de boetevermindering is uiteindelijk afhankelijk van “de waarde van de informatie”.

Dertig bouwondernemingen krijgen zeker geen lagere straf. Zij meldden zich dit voorjaar wel bij de NMa, maar de verstrekte informatie bleek te summier. Bouwers die helemaal niets van zich hebben laten horen, kunnen eveneens niet rekenen op clementie. Wel kunnen zijn zich aansluiten bij Blankert en een korting van 15 procent krijgen.

Volgend jaar verwacht de NMa boetes op te leggen aan andere deelsectoren van de bouw. De installatiebranche komt in januari aan de beurt, de burgerlijke en utiliteitsbouw omstreeks april. De sectoren betonproductie, kabels en buizen en verkeerssystemen komen later aan bod. De kartelwaakhond overweegt ook hier de versnelde sanctieprocedure toe te passen.

Op pagina 2: Hans Blankert, dikke mik met bouwsector.

gouda – Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) heeft aannemers opgeroepen het voorstel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit “serieus in overweging te nemen”.

Een snelle afwikkeling van de bouwfraude, zoals voorgesteld door de kartelwaakhond, is volgens de bouwwerkgeverskoepel in het belang van het individuele bedrijf en van de sector als geheel. “Men moet dit aanbod afwegen tegen de kans op langdurige, slepende procedures en de daarmee samenhangende hoge juridische kosten”, aldus AVBB-zegsman P. Wouters.

Bestuursvoorzitter D. van Well van Dura Vermeer zegt in een eerste reactie achter het initiatief te staan. “We staan er positief tegenover, al moeten we het hele pak papier van de NMa nog wel bestuderen.” Maandag geeft H. Blankert, die namens de bouw de fraudezaak met de NMa moet gaan afhandelen een toelichting. “Daar zullen wij zeker bij zijn”, aldus Van Well.

De topman vindt de keuze voor Blankert als bemiddelaar een uitstekende. “Hij kent de bouw en de politiek goed en kan dus bruggenbouwen.”

Reageer op dit artikel