nieuws

Minister Peijs schrapt spoortunnel door Delft uit Nota mobiliteit

bouwbreed Premium

den haag – De spoortunnel in Delft is geen verkeers- en vervoersknelpunt en daarom is geen geld gereserveerd voor de periode 2011-2014.

Dat staat in de Nota mobiliteit die gisteren is gepresenteerd. De Tweede Kamer heeft minister Peijs (verkeer) diverse keren gevraagd de tunnel aan te leggen. Zij is steeds tegen geweest, maar zei in het laatste debat hierover dat zij zou gaan bouwen als de Tweede Kamer haar daarom vraagt. Dat gebeurde door middel van met een kamerbreed gesteunde motie waarin 344 miljoen euro was vrijgemaakt voor de aanleg.

Nu blijkt dat zij de wens uit het parlement naast zich neer heeft gelegd. Het aanbod van regionale partijen om zelf de aanbesteding te starten en het geld voor te schieten, lijkt daarmee van de baan. Zij hadden de eis gesteld dat Peijs niet zou tornen aan de 344 miljoen euro.

Peijs vindt andere projecten belangrijker, zoals de verbinding van Schiphol met Almere, waarnaar een planstudie loopt. In de doorkijk van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), die bij de nota is gevoegd, staat bijvoorbeeld ook de Zuiderzeelijn die mogelijk tussen 2015 en 2020 wordt gerealiseerd. Hiervoor staat een bedrag van 2,8 miljard gereserveerd.

De minister heeft daarnaast reserveringen opgenomen voor het wegwerken van ernstige geluidshinder, het verbeteren van luchtkwaliteit en ontsnippering van het landschap. Er is tussen 2011 en 2014 ongeveer 300 miljoen euro beschikbaar voor het verminderen van de geluidsoverlast bij spoor- en asfaltwegen. Bovendien is bij de extra bouwopgave voor wegen rekening gehouden met het nemen van inpassingsmaatregelen.

De geluidhinder, veiligheid en inpassing spelen ook mee bij de wens van regionale partijen en de Tweede Kamer voor een spoortunnel in Delft. Maar het kabinet zet daar nu opnieuw een streep door.

Reageer op dit artikel