nieuws

Kort geding over Nota ruimte

bouwbreed

AMSTELVEEN – Amstelveen en drie kleine buurgemeenten spannen een kort geding aan tegen de staat. Via de rechter willen zij inspraak afdwingen over de Nota ruimte. Vooral Amstelveen ondervindt ernstige schade van het nieuwe vrijwaringsbeleid rond Schiphol.

Volgens wethouder P. Regouin heeft het kabinet met de beperkte inspraak op de Nota ruimte niet aan de wettelijke eisen voldaan. De nota bevat volgens hem wezenlijke veranderingen, waarvoor de minister een nieuwe inspraakprocedure had moeten voeren.

Het grote knelpunt is het vrijwaringsbeleid rond Schiphol. Door het afkondigen van een zogeheten 20 ke-zone, waarbinnen niet meer mag worden gebouwd, kan Amstelveen een streep zetten door de bouw van 6500 woningen in de Legmeerpolder. De plannen voor woningbouw in deze polder verkeren al in een vergevorderd stadium. Alternatieve bouwlocaties zijn niet voor handen.

Amstelveen krijgt in de juridische strijd tegen de staat steun van Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmerliede. Deze gemeenten verwachten in de toekomst belemmeringen te ondervinden van het nieuwe vrijwaringsbeleid, waardoor nog eens vierduizend woningen niet kunnen worden gerealiseerd.

Reageer op dit artikel