nieuws

Kleintjes

bouwbreed Premium

Dat de bouw een bedrijfstak is waar hoofdzakelijk mannen (dus ook vaders) werkzaam zijn, is niets nieuws. Met het aantrekken van jong personeel – mannen en vrouwen – zal de houding ten opzichte van kinderopvang in deze sector mijns inziens drastisch moeten veranderen. Ruim dertien jaar ben ik werkzaam in de bouwsector. De laatste jaren […]

Dat de bouw een bedrijfstak is waar hoofdzakelijk mannen (dus ook vaders) werkzaam zijn, is niets nieuws. Met het aantrekken van jong personeel – mannen en vrouwen – zal de houding ten opzichte van kinderopvang in deze sector mijns inziens drastisch moeten veranderen.

Ruim dertien jaar ben ik werkzaam in de bouwsector. De laatste jaren combineer ik het werk met zorg voor mijn kind. De eerste vier jaar ontving ik een kleine bijdrage voor kinderopvang, zoals de Bouw-CAO verplicht stelt. Maar vanaf de leeftijd van 4 jaar, voorziet de Bouw CAO niet in een bijdrage voor Buiten Schoolse Opvang.

In mijn streven naar een gepaste regeling op het gebied van BSO, ontmoet ik veel reacties. Een greep uit de opmerkingen uit mijn werkomgeving: “Jij hebt kinderen op de wereld gezet, dus dien je zelf een oplossing te vinden om zorg met werk te combineren”, “Mijn vrouw heeft vroeger haar baan opgezegd om voor de jongens te zorgen. Dit betekende voor mij inkomstenderving”, “Toen ik een huis kocht, stond de hypotheekrente op 13 procent” en “Zolang het vanuit overheidswege niet verplicht wordt, en niet in de CAO wordt opgenomen, zien wij als bedrijf geen reden om hiervan af te wijken. We moeten op de kleintjes letten.” Allemaal persoonlijke uitlatingen, voornamelijk afkomstig van de veelal succesvolle �babyboomers�. Maar heeft het iets met een lange termijnvisie te maken? Ontegenzeggelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid kinderen op de wereld te zetten. Maar de kinderen van vandaag dragen op termijn wel bij aan jouw oude dag.

De economische groei van afgelopen jaren kon plaatsvinden mede dankzij de enorme participatie van vrouwen in het arbeidsproces. Het is toch ook in het belang van de werkgevers om de kennis en inzet van deze groep in het bedrijf te behouden. Nog nooit heb ik iemand de moeite zien nemen om de te maken kosten voor kinderopvang eens op een rijtje te zetten. Hoe weet je dan waarover je praat? En op de kleintjes letten? Dat moeten we allemaal, ook de werknemer. Om de regeling voor kinderopvang van 0 tot 12 jaar te vereenvoudigen, stelt minister De Geus vanaf 2005 een werkgeversbijdrage van 1/6 van de kosten voor -niet verplicht. De laatste berichten wijzen erop dat de bouwsector voornemens is deze regeling uitsluitend voor kinderen tot 4 jaar op te nemen in de CAO.

Ondertussen sla ik de discussies gade: al jaren gaat het in mijn bedrijf over reiskosten, winterkleding, toeslagen, verzuimbegeleiding, WAO, etcetera. En vele babyboomers vrezen, vlak voor een hete herfst voor hun pensioen.

De zogeheten spitsuurgeneratie – waar ik toe behoor – heeft simpelweg geen tijd om te protesteren en te discussiëren. Nooit ziek, alles tot in de puntjes georganiseerd. Ook iets om aan te denken als het over kinderopvang gaat. Werkgevers: wees er zuinig op.

Reageer op dit artikel