nieuws

Heiwerk veroorzaakt stress bij gevoelige aal

bouwbreed Premium

leek – Palingkweker Nico Falke, eigenaar van palingkwekerij Falke Fish in het Groningse Tolbert, pikt het niet.

Hij heeft bij de gemeente Leek bezwaar aangetekend tegen de aanleg van bedrijventerrein Leeksterveld ten noorden van de A7 bij Leek. De heiwerkzaamheden, voorafgaand aan de bouw, brengen zijn palinkjes in grote verwarring. Hij loopt, volgens zeggen, 75.000 euro per week aan omzet mis als met de aanleg van het bedrijventerrein wordt begonnen.

Vissen zijn snel van slag. In een bezwaarschrift zegt Falke dat palingen erg gevoelig zijn voor trillingen als gevolg van zware heiwerkzaamheden. Maar ook door niet hoorbare trillingen van bedrijfsmachines schieten de dieren snel in de stress. Het gevolg is dat ze niet meer willen eten.

Falke verhuisde enige tijd geleden speciaal van een drukke locatie in Marum naar de rust van Tolbert. Hij wil nu dat het ontwerp-bestemmingsplan zodanig wordt gewijzigd dat er in een straal van 300 meter rond zijn bedrijf niet wordt gebouwd. Voor het heien moeten alternatieve, trilvrije methoden worden toegepast die zijn palingen niet afschrikken. Hij zal “hemel en aarde bewegen” om zijn gelijk te krijgen.

Bij de gemeente Leek puzzelt men nog op het bezwaarschrift van de verontruste palingkweker. Het college zal een expert in de arm nemen die moet uitpluizen en narekenen of het verhaal van Falke klopt. Vooral waar het om de inkomstenderving van 75.000 euro per week gaat. De gemeente wil graag aan de bezwaren van burgers tegemoet komen, maar dan moeten die wel reëel zijn.

Falke�s uitleg is simpel. “Wie aan sportvissen doet, weet dat stampen op de grond funest is. Door onverwachte trillingen zijn vissen onmiddellijk in de war. Zo gaat het ook met de palingen in mijn kwekerij. Ik vind dat de gemeente daar rekening mee moet houden en haar bouwplannen moet wijzigen.”

Reageer op dit artikel