nieuws

Zutphen wil meer structuur in bedrijventerrein De Mars

bouwbreed

zutphen – Bedrijventerrein De Mars in Zutphen ziet er over tien jaar heel anders uit. Naast de ontwikkeling van twee industriezones is de bouw van zon 700 tot 900 woningen in het zuidelijk deel bij het centrum een van de pijlers in het masterplan De Mars, dat net klaar is.

Op dit moment ontbreekt elke vorm van structuur op het sterk verouderde industrieterrein. Verschillende typen bedrijven zitten bij elkaar en er is veel leegstand. Daartussen zitten ook nog eens twee woonwijken, die in slechte staat verkeren.

Al jaren worden er plannen gemaakt om De Mars, dat een belangrijke regionale functie heeft, te ontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein. Het Gelders provinciebestuur doet dan ook een flinke duit in de zak voor de grootscheepse opknapbeurt. Inmiddels heeft de gemeente besloten dat de woningen in de zogenaamde Achtermars, midden op De Mars, het veld moeten ruimen. Een deel van de bewoners van dit wijkdeel verhuist naar het nieuwe zuidelijke woongebied, ofwel de Noorderhaven. Hier komt, net zoals in de Achtermars het geval was, een groot aantal sociale huurwoningen.

Bedoeling is dat de Noorderhaven weer onderdeel van de Zutphense binnenstad wordt. De gemeente wil dit bereiken door woon- en winkelfunctie te combineren, en door eigenschappen als hofjes. Ook voelt de gemeente er wel iets voor om een waterfront aan te leggen. Naast woningbouw moeten er culturele voorzieningen komen. In het noorden van De Mars moeten zwaar industriële bedrijven een plek krijgen. Hoewel dit gebied het �visitekaartje� moet worden van milieutechnologie voor zowel de stad als de hele regio, blijkt er tot nog toe weinig animo voor. Dienen zich te weinig �zware� bedrijven aan, dan komt er lichtere industrie.

Voor deze laatste categorie is ook de middenzone gereserveerd. In het gebied tussen de middenzone en de Noorderhaven komen kantoren. Het gaat hier om grotere organisaties die minimaal 2500 vierkante meter in beslag nemen. Volgende week buigt de commissie Ruimtelijke Ordening zich over het herinrichtingsplan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels