nieuws

Twence en Heijmans in grondreiniging

bouwbreed

Afvalverwerker Twence en Heijmans milieutechniek verwachten nog dit jaar te beginnen met het reinigen van grond met behulp van een mobile grondreinigingsinstallatie. Deze installatie zal op het terrein van Twence in Hengelo worden geplaatst.

Voor Twence betekent dit een verdere verbreding van het dienstenpakket. Via
de bestaande grondbank op de afvalverwerkingslocatie wordt al sinds 1996 licht
verontreinigd grond ingenomen die als bouwstof kan dienen. Daarnaast heeft
Twence via Puinselect de mogelijkheid asbesthoudend puin en grond geschikt te
maken voor hergebruik.

Heijmans is gespecialiseerd in extractieve grondreiniging en heeft veel
ervaring met het reinigen van diverse – ook asbesthoudende – grond.

De nieuwe grondreinigingsinstallatie kan met behulp van een fysisch-chemische
methode een breed spectrum aan verontreinigde grond verwerken. De installatie is
geschikt voor het reinigen van zandhoudende grond die zijn vervuild met
organische en anorganische verbindingen. Ook asbesthoudende grond kan de
installatie aan.

Reageer op dit artikel