nieuws

Reconstructie platteland Overijssel kost 1,2 miljard

bouwbreed

zwolle – De reconstructie van het platteland in Overijssel kost ruim 1,2 miljard euro. Provinciale Staten hebben na een urenlange beraadslaging in de nacht van woensdag op donderdag het besluit genomen voor de ingrijpende herinrichting van het gebied.

De reconstructie is nodig omdat de intensieve landbouw, woongebieden en natuur elkaar in de weg zitten. Van het geld worden onder meer bedrijven verplaatst. De herinrichting van het gebied wordt de komende twaalf jaar uitgevoerd.

Het herinrichtingsplan leek de coalitie van CDA, PvdA en VVD te splijten.

De PvdA vond dat de plannen uitbreiding van de intensieve veehouderij buiten de intensieve-landbouwgebieden te gemakkelijk maken. CDA en VVD wilden daarentegen juist minder strenge richtlijnen.

De provincie ontving in de loop van dit jaar 730 reacties op de plannen, vooral afkomstig van agrariërs en recreatieondernemers. Veel indieners vroegen zich af wat de gevolgen van de herinrichting zijn.

Het budget wordt in het bijzonder besteed aan de herverkaveling van land, grondverwerving voor natuur en water, bedrijfsverplaatsingen en het stimuleren van recreatie.

Varkenspest

Het benodigde geld is afkomstig van het Rijk, de Europese Unie, waterschappen, de provincie, gemeenten en private partijen.

Directe aanleiding voor de reconstructie was de varkenspestcrisis, eind jaren negentig. Ook in de provincies Limburg, Brabant, Utrecht en Gelderland vindt een reconstructie plaats.

Reageer op dit artikel