nieuws

RAW goed inzetbaar bij renovatieplannen

bouwbreed

ede – GWW-bestekken maak je in RAW. Dat gebeurt steeds creatiever. In het vorige week gepresenteerde boekje RAW Inzicht – voorbeelden van transparante, innovatieve contracten – komen gebruikers aan het woord over hun projecten, zoals de renovatie van het centrum van Steenwijk.

De laatste fase van de vernieuwing van Steenwijk-centrum, project De Poorten, loopt dit jaar ten einde. Ing. Kees Alberts van de gemeente Steenwijkerland vertelt wat de opgave was: “Steenwijk is een vestingstad. De markt en de historische binnenstad vormen de kern. Daaromheen ligt een wegenstructuur uit de jaren zestig. Een deel van de wegen lag op het oude bastion. Een parkeerterrein bevond zich op een gedempte gracht. We hebben besloten om de structuur van het niet-doorgaande verkeer te handhaven, de stadsgracht te herstellen en het bastion weer zichtbaar te maken.”

De opdracht ging uiteindelijk naar BAM Wegen. Bedrijfsleider ing. Peter Staats: “We wilden verstandig kijken naar de risicoafweging. We hadden te maken met een ingewikkelde operatie en zochten naar een evenwichtige risicoverdeling. Uiteindelijke hebben we met UAV-GC een mooi en verantwoord contract kunnen opstellen en dat met behulp van CROW tot een een professioneel raamcontract kunnen tillen.”

Vervolgens zijn op basis van de RAW-systematiek bestekken opgesteld en gecalculeerd, waarna een onafhankelijke kostendeskundige een objectieve begroting heeft gemaakt. Staats: “Ik ben aannemer en gewend kostprijzen te bepalen. Dat is uitgangspunt als je je werk verkrijgt door middel van aanbestedingen. De onafhankelijke kostendeskundige gaat, door de beschrijving in RAW, uit van dezelfde uitgangspunten. In de juiste RAW-beschrijvingen zijn alle kostenbeïnvloedende factoren al beschreven.” Deze benadering had succes, aldus Staats: “Veelal is mijn aanbieding zonder noemenswaardige discussie geaccepteerd.”

Dat er een bestek ligt met vrijwel nul risico�s voor de opdrachtgever leidt tot kwaliteit in de uitvoering en in de kostenbeheersing, zo constateren de betrokken partijen achteraf. Staats: “De kostendiscussie is verlegd, gemeente en aannemer kunnen steeds met volle kracht vooruit. Het voortraject is intensiever, er zit veel energie in nadenken vooraf, dat resulteert in voortgang.”

Volgens hem is dat met andere contractvormen een stuk lastiger: “In het verleden hebben we wel gewerkt met turn-key achtige contracten waarin alle risico�s volledig bij de aannemer lagen. Uiteindelijk is dat duurder, omdat de aannemer dan alles onderzoekt en afdekt. Dat doen we hier niet, we leggen een risico bij de partij die deze het best kan beïnvloeden. En doordat er geen fase-overgangen meer zijn reduceren we de faal- en frictiekosten substantieel.”

Externe kostendeskundige ingeschakeld

Reageer op dit artikel