nieuws

Proef met koolstofbeton op Zuidpier bij IJmuiden

bouwbreed

ijmuiden – Aan de zeezijde van de Zuidpier van IJmuiden worden 42 nieuwe betonblokken geplaatst. Ze dienen ter aanvulling van de betonblokken die in de loop der jaren bij extreme golfslag ongeveer halverwege de pier zijn weggeslagen. Veel daarvan zijn aan de binnenzijde van de pier terecht gekomen. Bij de kop van de Zuidpier komen bij wijze van proef zes blokken van koolstofbeton.

Het herstelwerk wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door De Branding BV, aannemers in IJmuiden. Het gewicht van de blokken op een golfbreker wordt zodanig gekozen dat enige schade bij extreme weersomstandigheden en golfslag wordt geaccepteerd.

Voldoen aan een criterium van geen schade zou extreem zware blokken vragen. Dat zou echter ook een sterke en daarmee dure ondergrond vergen. Economisch bezien is het aantrekkelijker het gewicht van de blokken wat lager te kiezen en af en toe de ontstane schade te herstellen. Herplaatsen of bijplaatsen van blokken is wenselijk als de verwachting voor de omvang van een nieuwe schade op de plek van een eerdere schade groot is.

Voor herstel van de beschadigde plek in de golfbreker worden eerst de nog aanwezige betonblokken verwijderd.

De golfbreker is van binnen naar buiten opgebouwd uit grind (aan de uiteinden op zinkstukken), breuksteen van 300/1000 kilogram, een steenasfaltbekleding en betonblokken van verschillend gewicht: 22, 30 en 45 ton. De kruin van de golfbreker bestaat uit betonelementen op de laag stortsteen die bovenop gepenetreerd is met asfalt.

De Branding verwijdert de zware betonblokken van de buitenbekleding en de laag steenasfalt. Na aanbrengen van nieuw asfalt worden de 42 betonblokken geplaatst. Ze zijn gemaakt op een terrein in IJmuiden. Het is nog niet bekend wanneer de blokken naar de pier worden vervoerd. Rijkswaterstaat streeft ernaar dit in het weekeinde te laten plaatsvinden om bedrijven en bewoners zo min mogelijk te hinderen. De Branding gaat de blokken vanaf de kruin plaatsen. Het herstelwerk moet 1 oktober dit jaar gereed zijn.

Proeflocatie

Tegelijk met plaatsen van de nieuwe betonblokken wordt een proeflocatie bij de kop van de zuidpier ingericht met een ander soort blokken.

C-Fix BV uit Almere voert de proef uit in samenwerking met Rijkswaterstaat; de proef omvat het plaatsen van zes kubussen van koolstofbeton met een ribbe van 2,25 meter. Deze blokken wegen gemiddeld zo�n 43 ton. Als toeslag is in de betonblokken onder meer magnetiet toegepast, dat heeft een specifieke dichtheid heeft van rond 5 ton per kubieke meter. Magnetiet (Fe3O4) heeft een hoog ijzergehalte en is daarmee bij uitstek geschikt voor de productie van ijzer.

Als bindmiddel voor de koolstofbetonblokken is C-Fix toegepast. Dit middel wordt geproduceerd uit koolstofrijke aardoliefracties, die anders worden gebruikt in zware stookolie. Verbranding van deze stookolie veroorzaakt veel uitstoot van koolzuurgas. Toepassing van de zware raffinagefracties in C-Fix voorkomt CO2-emissie.

Het bindmiddel is ontwikkeld in het kader van een Europees onderzoeksprogramma naar koolstoffixatie in een nieuw composiet materiaal opgebouwd uit een bindmiddel C-fix en een toeslagstof.

Door het mengen van C-Fix bindmiddel met grove en fijne toeslagstoffen (zoals grind, zand of magnetiet) bij een temperatuur van circa 200 ¼C ontstaat een composietmateriaal dat de gunstige eigenschappen van beton en asfalt combineert. Producten die op deze wijze worden gemaakt zijn al binnen enkele uren na fabricage op sterkte en gebruiksklaar. Ze zijn dan: sterk maar toch flexibel, scheurbestendig, vloeistofdicht, corrosiebeschermend, bestand tegen zuren en zouten.

Reageer op dit artikel