nieuws

Overtollig water tijdelijk via buis door Maasdijk

bouwbreed

delft – De volgende keer dat het Zuid-Hollandse dorp Maasdijk onderloopt door extreme regenbuien, kan het verkeer op de dijk in elk geval doorrijden. Overtollig water kan vanaf volgende week door een buis onder het wegdek weggepompt worden. Dit heeft het Hoogheemraadschap van Delfland bekendgemaakt.

Tot nu toe legde de brandweer slangen over de Maasdijk (N220) om het teveel aan water uit de dorpsstraten naar het Nieuwe Water aan de andere kant van de dijk te kunnen pompen. De N220 is een doorgaande weg vanaf de snelweg A20 (Rotterdam-Hoek van Holland) door het kassengebied Westland en moest voor het verkeer worden gesloten als de brandweer wateroverlast bestreed. Afgelopen maand gebeurde dat meerdere keren. Diverse woningen en bedrijven liepen tot vier keer onder water doordat het watersysteem de enorme hoeveelheden regenwater niet kon verwerken. Tweederde van de beschikbare grond is verhard door wegen, kassen en woningen. Er rest slechts weinig grond en smalle watergangen om de daardoor soms enorm hoge hoeveelheden regenwater te verwerken.

Het hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Westland hebben in augustus de inwoners van hun verzorgingsgebieden beloofd de problemen in Maasdijk en De Lier sneller en met voorrang aan te pakken.

De aanleg van de buis door de dijk moet volgens het Hoogheemraadschap gezien worden als tijdelijke maatregel voor de middellange termijn totdat structurele maatregelen zijn genomen om de wateroverlast te voorkomen.

In 2001 al is het meerjarenprogramma ABC-Delfland in uitvoering genomen dat gericht is op verbeteren van het waterbeheersysteem in het verzorgingsgebied van het hoogheemraadschap. Momenteel wordt gewerkt aan verbeteren van de waterafvoer via de boezemvaarten naar de Nieuwe Waterweg.

Het hoogheemraadschap werkt ook aan verbeteren van het waterbeheer in de afzonderlijke polders. In eigen beheer is ook daar al veel gedaan, maar verder kan niet zo snel worden gewerkt als het hoogheemraadschap zou willen.

Er zijn veel maatregelen die ingrijpen in de ruimtelijke ordening. Daarvan is het hoogheemraadschap afhankelijk van provincie, de betrokken gemeenten en niet als laatste de mensen in het gebied. Verbreden van vaarten met kassen er direct naast is niet mogelijk zonder hun medewerking.

Reageer op dit artikel