nieuws

MKB: Verstikkend

bouwbreed Premium

MKB Nederland, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, vindt dat het kabinet het economisch herstel smoort. Door nieuwe bezuinigingen, forse lastenverzwaringen en het op scherp zetten van de arbeidsverhoudingen draagt het kabinet ertoe bij dat het herstel nog lang op zich laat wachten. Voor middelgrote en kleine bedrijven heeft dit kabinet “bitter weinig in […]

MKB Nederland, de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, vindt dat het kabinet het economisch herstel smoort. Door nieuwe bezuinigingen, forse lastenverzwaringen en het op scherp zetten van de arbeidsverhoudingen draagt het kabinet ertoe bij dat het herstel nog lang op zich laat wachten. Voor middelgrote en kleine bedrijven heeft dit kabinet “bitter weinig in petto”.

De ondernemersorganisatie VNO-NCW steunt op hoofdlijnen het kabinetsbeleid, gericht op structurele versterking van de economie. “Een wezenlijk alternatief is er niet, op straffe van verlies op termijn van welvaart en werkgelegenheid”, stelt VNO-NCW in een reactie op de Miljoenennota. Het is “veranderen of verarmen”. Naast lof, heeft VNO-NCW ook kritiek. Zij wil een ruimere overgangsperiode voor de beperking van het prepensioen. Mensen die heel lang hebben gewerkt, moeten voor hun 65ste met pensioen kunnen.

MKB is op dit punt feller en stelt dat het kabinet zich te veel laat leiden door “het spook van de vergrijzing” bij de ingrepen in vut en prepensioen. Een meer gefaseerd beleid heeft de voorkeur van MKB Nederland, maar dan wel zonder dure overgangsregeling voor 57-plussers.

Beide organisaties steunen de verlaging van de vennootschapsbelasting, maar hebben kritiek op de afschaffing van het grijs kenteken dat dient ter financiering daarvan.

Reageer op dit artikel