nieuws

Ministerie goochelde met cijfers voor Betuweroute

bouwbreed

den haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft gegoocheld met cijfers en informatie rond de Betuweroute. Alternatieve plannen zijn onjuist doorgerekend en de bedenkers kregen de kans niet hun gelijk te bewijzen, omdat ze niet over de juiste gegevens konden beschikken.

Dat was de kern van de verhoren van oud-gedeputeerde van Gelderland J. de Bondt en oud-D66-kamerlid M. Versnel-Schmitz voor de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten. Zij verklaarden dat zij veel informatieverzoeken hebben gedaan. De Bondt kreeg meestal nul op rekest en Versnel kreeg “waanzinnige hoeveelheid informatie”. Het kamerlid wist dit nog wel te sorteren, mede met hulp van belangengroepen.

Versnel droeg, evenals De Bondt, alternatieven aan voor het tracé. Zo stelde zij voor een tunnel aan te leggen onder de Gieze en andere watertjes. Zij diende veertien moties in, die door het kabinet allemaal werden afgeraden. Eén van de argumenten was dat de kosten daardoor zouden verdubbelen tot 14,6 miljard gulden. De berekening deugde echter niet volgens het oud-kamerlid. “Ik had een tunneltje voor 25 meter bedacht en in de berekening stond een tunnel van 100 meter”, aldus Versnel. D66 had zich in 1993 op het standpunt gesteld dat “de Betuweroute goed en duurzaam moet zijn, of niet moet zijn”.

Tegengehouden

De Bondt droeg ook veel alternatieven aan. “Als wij wilden weten hoe groot een helling moest zijn voor een tunnel, kregen we geen antwoord. Alternatieven werden van alle kanten tegengehouden”, aldus De Bondt. Hij beticht het ministerie ook van gegoochel met cijfers. “Wij hadden een geboorde tunnelvariant voorgesteld die volgens het ministerie 24 miljard gulden zou kosten. Korte tijd later in de Tweede Kamer waren de kosten nog 16 miljard en weer later 11 miljard gulden”, aldus de oud-gedeputeerde.

De Bondt is het voorbeeld van iemand die een geslaagde lobby voert voor lagere overheden. Toen hij bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen gehoor kreeg, ging hij naar de Tweede Kamer. Daar kreeg hij aardig wat eisen van de provincie over tafel en hij was daar bij het verhoor duidelijk trots op.

Reageer op dit artikel