nieuws

Leveranciers bekisting gebruiken CUR-aanbeveling

bouwbreed Premium

breda – De Vereniging van Stalen Bekistingsleveranciers voor Gietbouw (VSBG) conformeert zich aan de B1-norm uit CUR-aanbeveling 100. Dat is een norm die eisen stelt aan de oppervlakte van gietbeton en dus indirect aan de stalen bekisting. Voortaan wordt de B1-norm als VSBG-norm gehanteerd.

Tot nog toe bestond onduidelijkheid over de klasse B uit de betonvoorschriften VBU 2000. In elk bestek moest opnieuw worden beschreven waaraan het oppervlak van beton uit deze klasse moest voldoen. Dat was vooral een heet hangijzer bij behangklare wanden in de woningbouw.

Door toepassing van de B1-norm uit de CUR-aanbeveling is dit probleem opgelost. De nieuwe VSBG-norm accepteert naden tussen platen tot 1 millimeter, naden tussen elementen tot 2 millimeter en bramen bij naden tot 2 millimeter. Aan de afwerking van centerpennen, het patroon van de platen en de minimum afmetingen worden geen speciale eisen gesteld.

De doorbuiging van de stalen bekisting mag niet meer dan 1 millimeter zijn (gemeten met een rei van 400 millimeter), de lokale afwijking mag tot 2 millimeter gaan (eveneens gemeten met een rei van 400 millimeter) en de vlakheid over 2000 millimeter mag niet meer dan een halve centimeter afwijken. Roest van de stalen bekisting moet worden voorkomen.

Deze eisen zijn scherper dan die van klasse A van de VBU 2000. Daarin mogen de naden 1 millimeter breder zijn en mag een groot oppervlak tot 7 millimeter afwijken. Dat is te grof, vindt de VSBG, die stelt blij te zijn met de nieuwe B1-norm. De VSBG vertegenwoordigt grote bekistingsleveranciers zoals Konosch, Hendriks stalen bekistingstechniek, Heuvelstad en Outinord.

Reageer op dit artikel