nieuws

Hout

bouwbreed

Er komt een onafhankelijke instelling voor het toetsen van houtcertificatie. Dat staat in Cobouw van woensdag 22 september 2004 (nummer 174). Waarom eigenlijk denk je dan. We hebben toch dat FSC-hout. Daar word je mee dood gemarketingd. Niks beters dan FSC. Dat is echt duurzaam hout. Met FSC kan je ervan op aan dat vanaf […]

Er komt een onafhankelijke instelling voor het toetsen van houtcertificatie. Dat staat in

Cobouw van woensdag 22 september 2004 (nummer 174). Waarom eigenlijk denk je dan. We hebben toch dat FSC-hout. Daar word je mee dood gemarketingd. Niks beters dan FSC. Dat is echt duurzaam hout. Met FSC kan je ervan op aan dat vanaf het bos tot aan het toegepaste product alles FSC is en blijft.

Het heeft een tijdje geduurd, maar opdrachtgevers schrijven dit hout voor en de markt kan het leveren.

Maar wat doet het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)? Ze gaan daar een onafhankelijke instelling de opdracht geven voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn voor certificatie van duurzaam bosbeheer en de handelsketen. Die onafhankelijke instelling is er nog niet. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moeten hem oprichten. Dat gaat allemaal een hoop geld kosten. Moeten we het weer beter weten dan de Forest Stewardship Council met zijn FSC-certificaat.

Het ministerie van VROM moet gezien de aandachtsvelden die in de naam besloten liggen ernst maken met dat milieu. Ze zullen al gauw haarscheurtjes zien in een internationale regeling voor certificatie van hout. En dan kan je er als ministerie vol op springen. Je toont je alert dat je die onvolkomenheden hebt gezien. En je bent nog actief ook, want je doet er wat aan. Maar het valt te bezien of het ministerie met die beoordelingsrichtlijn, die een ander nog even moet opstellen, niet bezig is het wiel weer eens te laten uitvinden.

Reageer op dit artikel