nieuws

Herstructureerders moeten grote ambities laten varen

bouwbreed

amersfoort – Om de grote achterstanden bij de herstructurering van stadswijken in te lopen, moeten herstructureerders hun hoogdravende ambities laten varen en met kleine, haalbare projecten weer geloofwaardig zien te worden, zo meent DHV unit-directeur ir. A. van t Eind.

“In de stedelijke herstructurering moet je niet in één keer alles willen. Als je geen lange adem hebt, word je al gauw verdrietig,” zegt Van �t Eind vandaag in de bijlage Renovatie.

Haar advies aan herstructureerders luidt dan ook: “Zoek de kleine, haalbare projecten op om geloofwaardig te worden voor bewoners en andere betrokkenen. Maar doe dat wel zonder de grootschaligheid uit het oog te verliezen!” Van �t Eind is vooral tegenstander van grootschalige sloop, omdat daarmee alle sociale structuren van een wijk of buurt worden vernietigd.

Door grootschalige sloop te voorkomen, blijft goedkope woningvoorraad behouden. Die is niet alleen nodig voor een evenwichtige wijkopbouw, maar geeft in deze recessieperiode mensen ook wat meer financiële ruimte: “Voor een verhuisbeweging van huur- naar koopwoningen moeten mensen voldoende geld hebben. Door de recessie is dat steeds minder het geval, waardoor stagnatie optreedt. De achterstand in de herstructurering is daar deels het gevolg van, zo constateert Van �t Eind.

Reageer op dit artikel