nieuws

Grootste wijk in Enschede flink onder handen genomen

bouwbreed

enschede – De grootste wijk van Enschede, Wesselerbrink, wordt de komende zeven jaar flink gerenoveerd. Woningcorporatie Domijn investeert 120 miljoen euro in de renovatie, sloop en nieuwbouw van woningen. De aanleg van een ontsluitingsweg en herinrichting van het groen vallen buiten dat bedrag.

In 2012 telt het noordelijk deel van de wijk 1400 woningen, iets meer dan het huidige aantal.

Opdrachtgever corporatie Domijn wil de kenmerkende brinken (groene hoven met omringende bebouwing) beter ontsluiten en de monotonie in het huizenbestand doorbreken door nieuwe woningtypen toe te voegen. Langs de hoofdverkeersader komt hoogbouw met een combinatie van dienstverlening en wonen.

De Wesselerbrink blijft een wijk met vooral huurwoningen, 1000 van de 1400. Veruit het grootste deel valt in het goedkopere segment. Volgens een nog ruwe schets worden 380 woningen en appartementen gesloopt en 875 woningen gerenoveerd. Een aantal wordt verkocht aan de bewoners.

Ontsluitingsweg

Ontwerpbureau Sacon uit Zwolle heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt. Een belangrijke pijler in het plan vormt een centrale ontsluitingsweg dwars door de buurt Het Bijvank.

Volgens procesmanager W. Mensink van Sacon de verkeersafwikkeling door de centrale ontsluitingsweg duidelijker.” Op de route van de nieuwe weg worden enkele woningblokken gesloopt.

Langs de hoofdverkeersader, de Wesselerbrinklaan, komen aan weerszijden woontorens en bouwblokken. “Met deze nieuwbouw opent de wijk zich met een stevig gebaar”, vindt Mensink. In de buurt Het Lang blijven de activiteiten beperkt tot gevelrenovatie.

In 2005 wordt begonnen met de eerste fase: de nieuwbouw van de seniorenhuisvesting. De aanbesteding van het project moet nog plaatshebben.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels