nieuws

Gras van sportveld kan veel langer mee

bouwbreed

neumünster – Mits goed onderhouden gaat het gras van een sportveld minstens 30 jaar mee, voorspelt zelfstandig grasexpert dr. C. Mehnert uit het Duitse Mindelsheim. Dat lukt alleen wanneer het groenbedrijf dat de velden onderhoudt met trainers sluitende afspraken maakt over het gebruik ervan.

Zolang die worden nageleefd kunnen de verenigingen aanmerkelijk besparen op hun onderhoudbudget, rekende Mehnert voor op een bijeenkomst tijdens de bouwbeurs NordBau in het Duitse Neumünster.

Goed onderhoud van sportvelden begint met een gedegen onderzoek naar de bodemgesteldheid. Mehnert noemt dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar die aan de hand van de uitkomsten een bestek voor het groenbedrijf maakt. Hieruit is af te leiden welke grassoorten het beste gedijen Met een spade moeten verdeeld over het hele veld monsters worden genomen om te zien of het gras voldoende wortels ontwikkelt. Analyse van de bodemgesteldheid leert ook of het veld met een walsrol kan worden geëgaliseerd zonder nieuwe problemen op te roepen. Mehnert noemt wormen de meest efficiënte medewerkers van de beheerder omdat die de bodem onder het veld tot zo�n twee meter diep luchtig houden.

Sportverenigingen zijn maar weinig kwijt aan het regelmatige maaiwerk. Een veelvoud van die kosten is gemoeid met de afvoer van het maaisel. Beheerders laten het afgemaaide gras om die reden vaak liggen waarna het vervilt en het levende gras verstikt. Mehnert noemt vaker maaien de oplossing. De afgemaaide grassprieten zijn korter en kunnen op het veld blijven liggen omdat ze te weinig lengte hebben om te kunnen vervilten. Sportveldgras vergt ook een gelijkmatige belasting. Een veld wordt doorgaans het meest in de lengterichting bespeeld en raakt �ingedeukt�. De bodem wordt in zo�n druk belopen zone verdicht zodat regenwater niet weg kan. De natuur geeft zelf uitsluitsel of een veld goed wordt bespeeld, weet Mehnert. Waar veel wordt gelopen is het gras kort en ontstaat er spoorvorming. Naarmate het veld minder wordt belopen schieten andere planten tussen het gras op.

Een goede beluchting van de wortels houdt het gras op veelgebruikte stukken intact. Trainers kunnen met een spelschema het veld zo gelijk mogelijke belasten. Dat lukt meestal alleen voor de trainingen omdat zo�n roulatieschema vaak botst met de voorwaarden die aan de wedstrijden worden gesteld. Verplaatsbare doelen dragen ook in hoge mate bij aan het behoud van de velden. Trainers moeten die tijdens de oefeningen regelmatig laten verplaatsen. De natuur geeft met vergeelde indrukken zelf aan of de doelen inderdaad worden verplaatst. Duidelijke afspraken worden een routine. De praktijk leerde Mehnert dat die ook wordt onderhouden nog lang nadat natuurgras plaats heeft gemaakt voor kunstgras.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels