nieuws

Congres Aquatech in teken van legionella

bouwbreed

amsterdam – De preventie van legionellabesmetting is het voornaamste onderwerp van een tweedaags congres over legionella op 28 en 29 september tijdens de vakbeurs Aquatech in de Rai in Amsterdam. De Aquatech is van 28 september tot en met 1 oktober 2004. De organisatie van het congres is in handen van het ministerie van VROM. […]

amsterdam – De preventie van legionellabesmetting is het voornaamste onderwerp van een tweedaags congres over legionella op 28 en 29 september tijdens de vakbeurs Aquatech in de Rai in Amsterdam. De Aquatech is van 28 september tot en met 1 oktober 2004.

De organisatie van het congres is in handen van het ministerie van VROM. Vertegenwoordigers van Europese bedrijven en onderzoeksinstituten zullen aanwezig zijn om te bespreken welke concrete maatregelen kunnen worden getroffen om legionellabesmetting te beheersen. De kwestie moet ook op Europees niveau worden aangepakt, zegt het ministerie van VROM. In sommige landen, waaronder Nederland, loopt jaarlijks meer dan de helft van de patiënten een besmetting op in het buitenland. De betrokken landen kunnen veel van elkaar leren over oorzaak en bestrijding.

Onderwerpen van gesprek zullen verder onder meer zijn de gezondheidsrisicio�s, het type installatie dat een bron van besmetting kan zijn, de omstandigheden waaronder zulke installaties een ongunstig klimaat scheppen en hoe een besmettingshaard is te ontdekken.

Reageer op dit artikel