nieuws

Budget waterbeleid te royaal besteed

bouwbreed Premium

den haag – Waterschappen, provincies en gemeenten hebben met hun plannen voor Ruimte voor de Rivier flink het budget van Verkeer en Waterstaat overschreden.

Dit heeft staatssecretaris Schultz van Haegen bevestigd bij de presentatie van de begroting. Het budget is 1,9 miljard euro. Voor hoeveel meer de regio opteert, heeft ze niet gezegd.

Schultz zal eind september met de regio in overleg treden hoe het budget kan worden gehandhaafd. “Er zullen projecten moeten afvallen of de regio zal moeten zorgen voor de ontbrekende middelen”, aldus Schultz.

Eind dit jaar komt de Planologische Kernbeslissing deel I (PKB I) van het kabinet uit voor Ruimte voor de Rivier. Hierna gaan de plannen de inspraak in.

Het Waterbeleid van Verkeer en Waterstaat voor de periode 2004-2007 concentreert zich op de aanpak van de zwakke schakels in de kustlijn, de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier.

Schultz wil zich blijven inzetten voor een adequate Europese aanpak van de hoogwaterproblematiek, met als insteek dat andere landen hun problemen niet afwentelen op Nederland”, aldus de staatssecretaris.

De afspraken die in de informele Europese Milieuraad van afgelopen zomer zijn gemaakt, stemmen Schultz wat dat betreft positief. Gestreefd wordt eind dit jaar die afspraken de formaliseren.

Reageer op dit artikel