nieuws

Begrotingsdebat Nirov wijst op gevaren van decentralisatie

bouwbreed Premium

den haag – Het is niet zonder gevaren als het ruimtelijk beleid wordt overgelaten aan gemeenten en provincies. Minister Dekker (VROM) moet oppassen voor de risicos. Kamerleden en anderen moeten op hun beurt stoppen haar te vragen naar haar visie. Die wil ze immers overlaten aan andere overheden.

Tijdens het begrotingsdebat van de Vereniging voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit Nirov, hield Roel in �t Veld, hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit, een betoog over de gevaren van de decentralisatie.

Minister Dekker geeft de overheden veel vertrouwen, stelde hij, terwijl ze niet kan ingrijpen als het mis gaat. Daar ziet hij, zonder tegen decentralisatie te zijn, mogelijke gevaren. De risico�s die dit met zich kan meebrengen, vormen een ongelijkheid die on-Nederlands is, meent hij. In �t Veld is het oneens met de Kamerleden die de minister blijven vragen naar haar visie op de inrichting van Nederland over twintig jaar. “Dat vind ik flauw. Zij wil de ontwikkeling nu juist aan anderen overlaten”, aldus de hoogleraar.

De minister legde haar beleid nog eens uit. Het Rijk investeert in de ruimtelijke hoofdstructuur en hanteert randvoorwaarden in de vorm van regels voor luchtkwaliteit, geluid en groen in de stad. “Ik kan Nederland niet gaan inrichten vanuit één belang. De kunst is de belangen bij elkaar te brengen”, aldus Dekker. Daarom vindt zij dat gemeenten en provincies de ontwikkeling van de ruimte voor hun rekening moeten nemen.

Burgemeester M. Horselenberg van Doetinchem zei blij te zijn met de ruimte die zij krijgt, maar ziet kleine omringende gemeenten worstelen met de hen toegewezen ruimte. “In die dorpen van ongeveer 6000 inwoners kan het dan wel spaak lopen”, aldus Horselenberg. Twee genodigde gedeputeerden, Driessen (Limburg) en Rietkerk (Overijssel), zijn eveneens tevreden over de extra ruimte die de minister hen bij de inrichting van het land ter hand stelt, omdat zij daardoor hun plannen sneller kunnen realiseren.

Reageer op dit artikel