nieuws

Afvalzuilfabrikanten tot de orde geroepen

bouwbreed

den haag – VConsyst uit Genemuiden is intellectueel eigenaar van de inwerpzuilen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen Metro en Europe. Concurrent BWaste uit Deventer is dat alleen van de inwerpzuil Subway Lumio, zo besliste de voorzieningenrechter bij de rechtbank Zwolle-Lelystad in kort geding. In de loop van oktober volgt een tweede kort geding over de octrooirechten die BWaste naar de mening van VConsyst schendt.

In het kort geding claimde VConsyst het auteursrecht voor de inwerpzuilen van het type Metro en Europe. Het Duitse Rotherm maakt zuilen die daar sprekend op lijken en door BWaste worden verkocht en geleverd. Rotherm is mede-aandeelhouder van BWaste. Beide bedrijven meenden dat VConsyst ten onrechte (potentiële) klanten van BWaste informeerde over de auteursrechtelijke bescherming van de inwerpzuilen en dat VConsyst die rechten zou bezitten. De variant Subway Lumio van Rotherm en BWaste wijkt volgens de rechter teveel af van de Metro en de Europe om voor een kopie door te gaan. Op straffe van een dwangsom moeten Rotherm en BWaste onmiddellijk stoppen met de productie en verkoop van de zuilen die op de Metro en de Europe lijken. BWaste moet alle afnemers van die producten schriftelijk op de hoogte stellen over de uitspraak.

Uitsluitsel

Een onafhankelijke accountant moet binnen dertig dagen uitsluitsel geven over de aantallen nabootsingen die Rotherm en BWaste produceerden, verkochten, leverden en in voorraad hebben. VConsyst krijgt ook de namen van de afnemers, toeleveranciers en producenten voorgelegd, evenals de verkoopprijzen.

Het bedrijf uit Genemuiden moet op diens beurt iedereen die het over de auteursrechten informeerde een rectificerende brief sturen waarin de onderneming de auteursrechten van de Subway Lumio aan BWaste toeschrijft.

Adjunct-directeur Q. van Loon van VConsyst laat in het midden wat er met de inmiddels geleverde en tot kopie bestempelde inwerpzuilen moet gebeuren. Mogelijk kunnen de gebruikers de geschonden rechten afkopen of worden ze op termijn omgewisseld voor producten van VConsyst.

Rigoreus weghalen is ook een optie maar daar is naar zijn mening niemand mee gediend. Daar komt bij dat bij de klanten van BWaste ook klanten van VConsyst zitten. Van Loon noemt de gang naar de rechter de laatste optie.

Die geschillen zijn veroorzaakt door oud-werknemers van VConsyst die een eigen onderneming begonnen. Dat bedrijf beconcurreerde de fabrikant uit Genemuiden volgens Van Loon met kopieën van diens eigen producten. BWaste bestreed die mening voor de rechter en voerde aan dat er niet zo heel veel mogelijkheden zijn om een afvalzuil te ontwerpen.

VConsyst beaamt dat zo�n zuil aan bepaalde voorwaarden moet voldoen maar dat de praktijk bij andere aanbieders leert dat er meer dan voldoende ontwerpvrijheid is.

BWaste zegt op de ingeslagen weg voort te gaan met dien verstande dat het alleen nog de Subway Lumio produceert waarvan het volgens de rechter de auteursrechten bezit. Commercieel directeur M. Beukema benadrukt dat het de Metro- en Europe-zuilen alleen leverde wanneer de klanten daar uitdrukkelijk om vroegen. Die deden dat omdat ze zich volgens hem niet realiseerden dat de auteursrechten bij VConsyst berusten.

Over de rechtszaak over de octrooirechten maakt Beukema zich weinig zorgen. VConsyst kan die rechten volgens hem niet laten gelden omdat het bedrijf de zuilen al leverde voordat het octrooi werd geregeld. Die bewering zegt hij met bewijzen te kunnen staven.

Reageer op dit artikel