nieuws

Aedes: Condities beter

bouwbreed

Aedes ziet de koppeling die VROM legt tussen de verruiming van het huurbeleid en investeren in nieuwbouw, niet zitten. Liever ziet de organisatie dat er een koppeling wordt gelegd tussen investeren en investeringscondities. VROM moet volgens Aedes namelijk zorgen voor bijvoorbeeld verkorte procedures bij gemeenten. Dat dat pas in 2007 gebeurt, vindt Aedes rijkelijk laat. […]

Aedes ziet de koppeling die VROM legt tussen de verruiming van het huurbeleid en investeren in nieuwbouw, niet zitten. Liever ziet de organisatie dat er een koppeling wordt gelegd tussen investeren en investeringscondities. VROM moet volgens Aedes namelijk zorgen voor bijvoorbeeld verkorte procedures bij gemeenten. Dat dat pas in 2007 gebeurt, vindt Aedes rijkelijk laat.

Het plan van VROM om de corporaties te sanctioneren als de vooraf vastgestelde bouwproductie niet wordt gehaald, is naar mening van Aedes alleen uitvoerbaar als het achteraf gebeurd en op individueel corporatieniveau. Het mag niet zo zijn dat de hele sector wordt gestraft als een aantal corporaties niet aan hun prestatieafspraken met hun gemeenten voldoen. De Woonbond vindt het teleurstellend dat het kabinet zijn ambities voor de aantallen nieuw te bouwen woningen nu al omlaag bijstelt. De bond herinnert minister Dekker aan haar uitspraken van enige tijd geleden, waarin ze repte over het terugdringen van het woningtekort tot 1,5 procent. In de begroting van VROM is nu sprake van een streeftekort van 1,5 tot 2 procent.

Ook noemt VROM volgens de Woonbond voor het eerst �mitsen en maren� bij de woningbouwproductie, zoals de beschikbaarheid van bestemmingsplancapaciteit. De ambities voor meer woonzorgwoningen (395.000 tot 2015, waarvan 255.000 uiterlijk in 2009) blijven gelukkig wel gehandhaafd, aldus de Woonbond.

Reageer op dit artikel