nieuws

Staatssecretaris op matje voor isolatie

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) moet zich verantwoorden voor de geluidsisolatie rond Schiphol. Aanleiding is een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer dat is uitgelekt. Daarin staat dat “onrechtmatigheden” zijn geconstateerd bij het afsluiten van contracten met aannemers en een ingenieursbureau.

GroenLinks heeft onmiddellijk kamervragen gesteld. De harde conclusies uit het nog vertrouwelijke conceptrapport zijn door de Volkskrant gepubliceerd. De bewindslieden Schultz van Haegen en voormalig minister Netelenbos zouden direct verantwoordelijk zijn voor de kostenoverschrijding. Deze worden nu geschat op 800 miljoen euro, bijna drie keer zoveel als de geraamde 235 miljoen euro. De kostenoverschrijding leidde tot het stilleggen van het project. Het ministerie en de sector ruziën over wie opdraait voor het half miljard extra.

De Rekenkamer stelt in het concept dat de “sturingsinstrumenten” voor grote projecten, zoals een programma van eisen, een taakstellend budget, een uitvoerbare planning en goede voortgangsrapportages ontbraken. De versnelde ingebruikname van de Polderbaan zorgde voor extra problemen, omdat ineens meer omwonenden kampten met geluidsoverlast.

GroenLinks vroeg meteen om opheldering van het falen van het ministerie zelf, maar ook van de gebrekkige aansturing door projectorganisatie Progris. D66-Kamerlid B. van der Ham noemt de resultaten “verontrustend”. “Dit is geen goede zaak, maar we moeten de staatssecretaris eerst de kans geven op meer uitleg, bijvoorbeeld of ze op tijd heeft gezien dat het misging”. Hij wacht dan ook de antwoorden op de vragen af, alvorens een verzoek te steunen van GroenLinks om de Kamer terug te roepen van reces. “Misschien is de brief genoeg”, aldus Van der Ham. SP�er A. Kant spreekt van een “regelrechte blamage”. Naast het afleggen van verantwoording door Schultz van Haegen pleit zij voor een doorstart van het project en wil zij de kosten laten verhalen op de luchtvaartsector.

Het conceptrapport ligt nu bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een reactie. De rekenkamer gaat vooralsnog uit van publicatie op 15 september. Volgens een woordvoerder van het college kan dat op zijn vroegst begin september verschijnen”, aldus de woordvoerder. De Rekenkamer gaat zelf over de publicatie, maar het ministerie kan wel een verzoek indienen tot versnelde publicatie. Dat was echter gistermiddag nog niet gebeurd.

Reageer op dit artikel