nieuws

Schiphol heeft zorg van Deltaplan nodig

bouwbreed Premium

delft – Niet wachten tot we inzicht hebben in alle bezwijkmechanismen, maar risicovolle veendijken zo snel mogelijk verzwaren met klei. Voor de Delftse hoogleraar waterbouwkunde en TAW-lid Han Vrijling is het een uitgemaakte zaak: economisch belangrijke gebieden zoals de Haarlemmermeerpolder (Schiphol) moeten we met de zorg van een Deltaplan omhullen.

Precies een jaar geleden schoof in Wilnis door verdroging een veenkade van z�n plek, daarbij de achterliggende woonwijk gedeeltelijk onder water zettend.

Wilnis staat echter niet op zichzelf; al sinds 1993 is door het studieproject De Veiligheid van Nederland in Kaart bekend wat in de laaggelegen randstedelijke polders de risicovolle dijklichamen zijn, aldus Vrijling. Het gebied rond Wilnis is op die kaart behoorlijk rood gekleurd.

De afgeschoven veenkade is inmiddels gerepareerd met behulp van een dure damwandconstructie, die alleen al om die reden niet overal zomaar is te herhalen.

Het zoeken naar goedkopere oplossingen is in volle gang. Hoopvol wordt gekeken naar de mogelijkheden van zeepinjectie, maar Vrijling is daarvan geen voorstander. Als voorzitter van de werkgroep veiligheid van de TAW (Technische Adviescommissie Waterkeringen) kiest hij liever voor een oplossing die minder nazorg vergt.

In zijn ogen is verzwaren met klei de snelst werkende, nog redelijk betaalbare optie. Een relatief dunne laag klei voegt niet alleen voldoende gewicht toe om opdrijven van het dijklichaam te voorkomen, de kleilaag remt ook de problematisch gebleken ontvochtiging van de veendijken.

Zijn uitspraak over een Deltaplan voor de Haarlemmermeerpolder komt voort uit het groeiende besef dat voor die simpele, nooit ontworpen, maar gewoon ter plekke bedachte veendijken uiteindelijk net zulke grondige risicoanalyses nodig zullen zijn als voor zeeweringen en dergelijke, gewoonweg vanwege de enorme belangen die spelen in het achterliggende gebied dat door die veendijken wordt beveiligd.

In dat licht deed de hoogleraar vorig jaar al de prikkelende uitspraak, dat ook Schiphol droog blijft dankzij een boezemkade. Mocht die doorbreken, dan zit er in het omliggende merengebied voldoende water om onze internationale luchthaven voor lange tijd buiten gebruik te stellen.

Reageer op dit artikel