nieuws

Renovatie sluizencomplex nadert voltooiing

bouwbreed

velsen – De Noordersluis van het sluizencomplex in IJmuiden is met een lengte van 400 meter en een breedte van 50 meter een van de grootste zeesluizen ter wereld. Met de reconstructie van het buitenhoofd west legt de Combinatie Noordersluis IJmuiden (CNIJ) de laatste hand aan de renovatie van de sluis. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Dat de sluis groot is, is te merken aan de afmetingen en volumes van de onderdelen die worden aangepakt. Alleen al de sluisdeuren die vanuit de kolk over een railsysteem met rolwagens in de kaswanden schuiven, zijn 50 meter breed, 20 meter hoog en 8 meter dik.

Het verwijderen van de bestaande koolteerlaag en opnieuw conserveren van het staal van de deuren behoort tot de opdracht. De deuren zijn opgebouwd uit een constructie van stalen platen die zijn verbonden door een netwerk van stalen T- en diverse soorten I-profielen. Hierdoor is het oppervlakte van de sluisdeuren dat moet worden behandeld, maar liefst 13.000 vierkante meter per sluisdeur. Volgens Ing. C. Wilvers, hoofd werkvoorbereiding, is voor het verwijderen van de koolteerbescherming meer dan 1000 ton grit per deur gebruikt.

De nieuwe beschermlaag bestaat uit een epoxysysteem van een laag primer en twee afwerklagen, bij elkaar goed voor 39.000 vierkante meter schilderwerk per deur. Om het onderhoudswerk aan de sluisdeuren mogelijk te maken, heeft de aannemerscombinatie 8000 kubieke meter steigermateriaal ingezet.

Globaal bestaat het werk uit vier onderdelen: het wegwerken van achterstallig onderhoud, het vernieuwen en moderniseren van de besturingsinstallaties, het op Deltahoogte brengen van de waterkering en het aanpassen van de sluis aan de huidige milieu- en veiligheidseisen..

Omdat het schutten van de sluis geschiedt met behulp van roldeuren zijn in de sluismuren deurkassen opgenomen. Aan de zeezijde heet dit gedeelte het buitenhoofd en aan de kanaalzijde het binnenhoofd. Biedt het binnenhoofd met een deurkas ruimte voor één roldeur, het buitenhoofd heeft twee deurkassen met de oostkas als droogdok – waarin een reservedeur is opgenomen – en een westkas voor de operationele roldeur.

Wilvers: “Bij de aanpak van het binnenhoofd hebben we het bovenste gedeelte van de kaswanden inclusief stempelbalken gesloopt. Om dit mogelijk te maken hebben we de kaswanden met groutankers in lengtes variërend van 46 tot 54 meter, en nieuw gerealiseerde combiwanden verankerd.” Voor de geleiding van kabels heeft de Combinatie �leeuwenbekken� toegepast, manshoge U-vormige betonnen profielen die met de open zijdes aan de binnenkant op de kaswanden zijn geplaatst.

Ter plaatse van het buitenhoofd zijn de beide deurkassen inwendig gesloopt tot op de trapvormige betonnen basis, in de oostkas is een compleet in het werk gestorte betonconstructie gemaakt, terwijl de westkas is voorzien van een nieuwe geprefabriceerde betonconstructie. “Boven de oostkas hebben we bovendien een overkapping gemaakt met een complete installatie voor lasafzuiging, mechanische ventilatie, vuilwaterpompinstallatie en een 10 tons bovenloopkraan voor onderhoudswerkzaamheden aan de sluisdeuren.”

De oostkas is een complete hal van 60 meter lang en heeft een breedte van 15 meter. Volgens Wilvers vindt onderhoud aan de deuren één maal per jaar plaats. Door water uit de luchttanks te pompen zijn de deuren drijvend te maken om te kunnen wisselen of plaatsen. Voor dit doel zijn in elke deur zestien tanks opgenomen.

Al het werk aan de Noordersluis vond plaats terwijl de schutactiviteiten onverwijld doorgingen. De CNIJ is inmiddels 4,5 jaar bezig op de Noordersluis en levert het werk op 27 september op.

Projectgegevens

Reconstructie Noordersluis van de Noordzeesluizen te IJmuiden

Opdrachtgever:

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat

Hoofdaannemer:

Combinatie Noordersluis IJmuiden bestaande uit: TBI beton- en waterbouw Haverkort, Van Hattum en Blankevoort regio Noord en Aannemingsmaatschappij De Branding v/h. J. Stolk

Renovatie sluiswanden

De renovatie van de sluiswanden bestond uit het slopen en afvoeren van de bovenzijdes.

De aannemerscombinatie heeft op de bouwplaats nieuwe dekzerken gemaakt, bestaande uit een afgeronde betonnen rand die werd bekleed met een ingestorte stalen schaal met een dikte van 3 centimeter. De aannemerscombinatie heeft zeven gebouwen gemaakt ten behoeve van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties die onder meer bestaan uit een 10 kV-net, een hydraulische installatie, een besturingssysteem, verkeersregelinstallaties, een systeem om niveaus te meten en branddetectie- en CO2-gasblusinstallaties. Bovendien zijn vier bestaande gebouwen gerenoveerd en behoorde ook het bijkomende grond- en straatwerk tot de opdracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels