nieuws

Raad van State kraakt kabinetsplannen vut

bouwbreed Premium

den haag – De Raad van State is uiterst kritisch over de plannen van het kabinet om vut- en prepensioenregelingen niet langer fiscaal te faciliteren. Dat daardoor zowel premies als uitkeringen belast worden, schiet het hoogste adviescollege in ons land in het verkeerde keelgat.

In een nog niet gepubliceerd advies laat de Raad van State weten dat er andere manieren zijn om het doel, ouderen langer aan het werk houden, te bereiken dan fiscale maatregelen. Bovendien betwijfelen de adviseurs of het doel hiermee wel wordt bereikt.

Grootste struikelblok is dat betaalde vut- en prepensioenpremies niet langer aftrekbaar zijn, terwijl later over de later verkregen uitkering toch belasting moet worden betaald. Dat is een unicum in pensioenland.

Minister De Geus (Sociale Zaken) weet dat de Raad van State al langer tegenstander is van dubbele belastingheffing. Maar hij vindt dat een goed overgangsrecht voor bestaande gevallen belangrijker is dan een “rechtzinnige belastingleer”.

Deze woorden duiden erop dat hij in ieder geval voorstander is om het advies te negeren, hetgeen kan. Wel zal het kabinet bij de indiening van het betreffende wetsvoorstel het advies van de Raad van State mee moeten sturen naar de Tweede Kamer.

Kabinetsplan

In politieke kringen gaat men ervan uit dat de Tweede Kamer in dat geval om politieke redenen het kabinetsplan zal aanvaarden. De Eerste Kamer daarentegen is “rechtzinniger” dan minister De Geus en de Tweede Kamer. De senaat zal daarom veel zwaarder tillen aan bezwaren van de Raad van State.

Binnen de vakbeweging is verheugd gereageerd op de afwijzende houding van de Raad van State. Deze kabinetsplannen waren in het voorjaar reden het sociaal akkoord over onder meer loonmatiging op te zeggen. “Het Nederlandse volk is tegen, de vakbeweging is tegen. Nu dus ook de Raad van State. Dat maakt het draagvlak wel heel erg dun”, aldus vice-voorzitter Jongerius van de FNV.

CNV-voorzitter Terpstra kan zich niet voorstellen dat het kabinet het standpunt van de Raad van State naast zich neer zal leggen. “Het kabinet zal een harde dobber hebben om dat aan de samenleving uit te leggen. Het voorstel wordt in het hart geraakt. Dit toont aan dat wij niet zo achterlijk waren in onze beoordeling.”

In werkgeverskringen wordt verdeeld gereageerd. MKB-Nederland ziet in het advies aanleiding te pleiten voor het compromis dat werkgevers en werknemers hebben voorgesteld. Daarin kan iedereen met 62 jaar ophouden met werken.

VNO-NCW is niet onder de indruk van de kritiek, die volgens directeur Van Kesteren weinig hout snijdt. “De Nederlandse verzorgingsstaat verandert en op een gegeven moment moet het kabinet keuzes maken. Dan zullen er altijd mensen zijn die roepen dat het ook anders kan.”

Reageer op dit artikel