nieuws

Nevelblusser beschermt mens én constructie

bouwbreed

den haag – Nevelblussystemen in tunnels kunnen een net uitgebroken brand vrijwel direct onderdrukken. In Oostenrijk is voor het eerst in Europa een tunnel met een dergelijk systeem uitgerust. In Nederland is het systeem gezien de hoge kosten vooralsnog geen alternatief voor gewone sprinklerinstallaties.

Bij een brand in bijvoorbeeld een verkeerstunnel is het belangrijk het vuur zover onder controle te krijgen dat brandweer en hulpverleners de brandhaard kunnen naderen. Dat maakt evacuatie van mensen mogelijk en zal ervoor zorgen dat de tunnelconstructie niet onherstelbaar wordt aangetast.

Water is, voor bepaalde branden, het aangewezen blusmiddel. Blussen met verneveld water heeft echter voordelen boven blussen met water in grotere druppels zoals die uit gewone sprinklerinstallaties komen. Met in verhouding slechts een kleine hoeveelheid water is de temperatuurstijging met waternevel al te beperken. Bij snelle temperatuurstijging van de waternevel bij de brandhaard zal het volume van de nevel sterk toenemen, waardoor de zuurstof van de brandhaard wordt gedreven. Ook de lagere concentratie zuurstof helpt de brand te beperken.

Verkeerstunnel

Het bedrijf Aquasys Technik uit Linz in Oostenrijk heeft een blussysteem met waternevel ontwikkeld voor gebruik in onder meer tunnels. In een nagebouwd stuk autotunnel van 200 meter lengte zijn op ware grootte proeven gedaan met autobranden. Twee erkende instituten (VdS Germany en IBS Austria) hebben mede op basis hiervan een certificaat afgegeven over de werking van het systeem.

Het vernevelingssysteem van Aquasys is inmiddels ingebouwd en volledig operationeel in de Mona Lisatunnel bij Linz in Oostenrijk. Het is een verkeerstunnel met twee rijrichtingen in een enkele tunnelbuis. De Mona Lisatunnel is de eerste verkeerstunnel in Oostenrijk die is uitgerust met het vernevelingssysteem dat is gericht op het beschermen van zowel personen als de tunnelconstructie.

In Nederland zijn de nevelblussystemen wel bekend. Technische dienstverlener Walter en Dros uit Amersfoort zegt hier een paar systemen te hebben aangelegd, onder andere op schepen. Ze worden elders ook toegepast bij ziekenhuizen, computerruimten, hotels en historische gebouwen. Een woordvoerder zegt dat het betere systemen zijn dan traditionele blussystemen zoals sprinklers, maar dat er nog best haken en ogen aan zitten.

Een vernevelingssysteem werkt weliswaar met weinig water, maar de druk moet erg hoog zijn. In een tunnel wil je eigenlijk alleen op de plaats van een brand actief zijn. Dus zal de detectie en het blussysteem gecompartimenteerd moeten zijn.

Leidingsysteem

Voor een nevelblussysteem is dan een complex leidingsysteem nodig dat ook nog eens geschikt moet zijn voor hoge druk. Daarbij komt nog dat de gaatjes waardoor het water onder hoge druk wordt gespoten om het te vernevelen, erg klein zijn. Door vervuiling kunnen die dicht gaan zitten. Dat vergt wat meer onderhoud dan een traditioneel blussysteem met water.

De betrouwbaarheid van het vernevelingssysteem is, naar Walter en Dros laat weten, een punt van zorg. Voeg daar de hoge kosten bij, dan blijkt een traditioneel sprinklersysteem vaak een goed alternatief. Een vernevelingssysteem ter bescherming van personen en constructie is voor de tunnels van de Betuwelijn wel in beeld geweest. Maar voor deze goederenlijn is vooral vanwege de kosten gekozen voor een traditioneel sprinklersysteem.

Reageer op dit artikel