nieuws

Natuur Westerschelde vraagt meer aandacht

bouwbreed

DEN HAAG – De bescherming en verbetering van natuur rond de Westerschelde moet gelijke tred houden met de economische ontwikkelingen in het gebied. Volgens de coalitie �De Schelde Natuurlijk!� van zeven Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties is natuurontwikkeling nodig voor veiligheid, lokale economische ontwikkeling en recreatie en toerisme. De natuurcoalitie, waar onder meer Vogelbescherming […]

DEN HAAG – De bescherming en verbetering van natuur rond de Westerschelde moet gelijke tred houden met de economische ontwikkelingen in het gebied. Volgens de coalitie �De Schelde Natuurlijk!� van zeven Nederlandse en Vlaamse natuur- en milieuorganisaties is natuurontwikkeling nodig voor veiligheid, lokale economische ontwikkeling en recreatie en toerisme.

De natuurcoalitie, waar onder meer Vogelbescherming Nederland en Vereniging Natuurmonumenten deel van uitmaken, hebben voor de Westerschelde een eigen toekomstvisie opgesteld. Hiermee lopen ze vooruit op de Ontwikkelingsschets 2010 die de Nederlandse en Vlaamse overheden laten opstellen.

Volgens de natuurorganisaties dreigt de natuur in dit plan ondergeschikt te raken aan de ontwikkelingen voor de scheepvaart en andere economische plannen. De organisaties hebben bij de overhandiging van de visie aan minister Veerman (natuurbeheer) een dringend beroep op hem gedaan de op handen zijnde plannen bij te sturen.

Reageer op dit artikel