nieuws

Intelligentie in gevels Draadloos

bouwbreed

De micro-elektronica ontwikkelt zich in een bijzonder hoog tempo en menig consument ondergaat dit soort ontwikkelingen geleidelijk. Jos Lichtenberg vraagt zich af of nu ook sprake is van professionele toepassingen in de bouw. De VMRG, de Vereniging van Metalen Ramen en Gevelbranche, neemt het voortouw met een innovatief project.

De VMRG is bezig met het uitvoeren van een project, waarbij het idee is om bij de productie van gevels intelligentie in te bouwen, die op elk gewenst moment kan worden uitgelezen of waarin informatie kan worden opgeslagen.

Een en ander is mogelijk omdat de in te bouwen informatiedragers (er zijn diverse mogelijkheden) sterk in ontwikkeling zijn en fors in prijs zijn gedaald. Deze trend lijkt zich naar de toekomst door te zetten.

Om te beginnen kan vaste informatie worden opgeslagen, bijvoorbeeld door en over het producerend bedrijf, de productiedatum, het gewenste onderhoud, etc. Materiaalinformatie is interessant in relatie tot recycling. Zo is het voor een afvalverwerkend bedrijf interessant precies te weten welke kitten of rubbers zijn gebruikt. Dat maakt het scheiden en sorteren een stuk eenvoudiger.

Maar ook de leverancier zelf is gebaat bij dergelijke informatie. Deze heeft, hoe beperkt ook, altijd te maken met klachten of schadegevallen. Waar gewerkt wordt worden immers fouten gemaakt.

Achteraf is een analyse van oorzaken vaak onmogelijk, omdat veel informatie niet meer is te traceren. Met informatie over productiedatum, materiaal en merk en type gebruik, plaatsingsdatum en aan de hand daarvan op te vragen weerrapporten, etc. wordt het mogelijk patronen te herkennen en oorzaken te herleiden. Pas als je dit soort informatie hebt is het mogelijk product- of procedureverbeteringen door te voeren. Dat helpt dus de kwaliteit te verbeteren.

Vanuit het onderhoud is productinformatie eveneens interessant. Uiteraard wijzigen in de loop der tijd productspecificaties en voor het onderhoud is het dan van belang te weten welk type rubber is toegepast, welk beslag is gebruikt, welk coatingsysteem is toegepast, etcetera. Aldus wordt de onderhoudsbeurt efficiënter uitgevoerd.

Het onderhoudsbedrijf neemt gelijk de goede materialen mee naar het werk en de monteur kan vooraf de montage-instructies bestudeerd hebben. Dat verbetert dus ook de snelheid en de kwaliteit van het onderhoud. Tot zover gaat het om toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van initieel opgeslagen informatie.

Een extra dimensie is als informatie tijdens de levensduur kan worden toegevoegd. Een logboek van uitgevoerde werkzaamheden en handelingen is bijvoorbeeld interessant vanuit het gebouwbeheer, maar ook weer in relatie tot het opsporen van oorzaken van eventuele defecten. Wanneer is er geschilderd, wanneer is er schoongemaakt, wanneer is de beglazing vervangen en welke materialen zijn daarvoor gebruikt?

Het onderhoudsbedrijf loopt met een scanner langs de gevel en krijgt per pui de juiste informatie. Als bij een bepaalde pui een glasvervanging heeft plaatsgevonden kan die wellicht bij het vervangen van glaslatten worden overgeslagen.

Het toevoegen van informatie kan direct op de informatiedrager die zich in de gevel bevindt, maar het ligt meer voor de hand een unieke code uit te lezen, die via de laptop en een gsm aan een databank kan worden gekoppeld, waardoor alle relevante informatie just-in-time beschikbaar is en kan worden bijgehouden.

Als er bijvoorbeeld aspecten zijn die met beeldmateriaal moeten worden ondersteund (foto�s van een eerder verholpen probleem, instructietekeningen, (de)montage voorschriften, etcetera), dan kunnen die centraal worden opgeslagen en op wens worden opgehaald.

Communiceren

De toepassingen van informatiedragers zullen zeker nog worden uitgebreid. Zo is het bijvoorbeeld technisch eveneens mogelijk actief een signaal aan de gebouwbeheerder te geven om een bepaalde geplande onderhoudsactie uit te voeren. Of de chip te laten communiceren met sensoren, waardoor bijvoorbeeld temperatuuroverschrijdingen, vochtindringing (signaal voor onderhoud) kunnen worden geregistreerd en doorgegeven.

Het is typisch zo�n technologie die een haalbare entree in de markt moet krijgen, waarna veel creativiteit van betrokkenen weer nieuwe wegen openen. Het komt eraan.

Opslag van gegevens op compacte media heeft al veel betekend voor de consument. Denk maar aan de magneetstrip op creditcards of de chip, bijvoorbeeld toegepast als chipknip. Barcodes zijn nog niet zo oud, maar worden in de nabije toekomst vervangen door informatiedragers die draadloos op grotere afstand kunnen worden uitgelezen. Dat betekent dat als u met uw winkelwagen langs de kassa loopt, de boodschappen niet meer op de transportband hoeven. U loopt langs de kassa en in een fractie van een seconde is vastgesteld wat u in de winkelwagen heeft en wordt u het totaalbedrag voorgeschoteld.

Onderhoudsbedrijf neemt gelijk goede materialen mee

Reageer op dit artikel