nieuws

Erasmusbrug beschermd kunstwerk

bouwbreed

amsterdam – De Auteurswet biedt een ontwerper van een origineel kunstwerk bescherming tegen commerciële uitbuiting door derden. Een foto van een markant bouwwerk valt ook onder deze wet. Opdrachtgevers moeten daarover dus goede afspraken maken.

Het feit dat de Erasmusbrug middels de Auteurswet is beschermd heeft voor veel ophef gezorgd. Mag je nu wel of niet een foto van de Rotterdamse Erasmusbrug – bijgenaamd De Zwaan – maken? “Je mag alles fotograferen, het gaat om het gebruik. De Auteurswet beschermt de ontwerper/rechthebbende tegen commerciële exploitatie door derden. Het gaat dan om veelvoudiging en openbaarmaking. In principe geldt het auteursrecht voor alle kunst in de openbare ruimte en alle bouwwerken mits het voldoet aan de eisen van de Auteurswet”, aldus E. van der Zouwen van Stichting Beeldrecht, de non-profit auteursrechtenorganisatie.

UN Studio, het bureau van architect Ben van Berkel, geestelijk vader van De Zwaan, is aangesloten bij Beeldrecht, maar er zijn ook veel architecten die zelf op naleving van de wet toezien. De Zwaan is overigens geen uitzondering. “Het gaat in principe om alle markante bouwwerken. De Euromast en het Rietveld Schröderhuis zijn ook auteursrechtelijk beschermd, evenals de nieuwste bruggen in de Haarlemmermeer.” Het auteursrecht vervalt zeventig jaar na overlijden van de kunstenaar en gaat over op de erfgenamen.

Van der Zouwen is niet ongelukkig met alle commotie. “Gebouwen in de openbare ruimte worden vaak als een gebruiksvoorwerp gezien. Dit vergroot de bewustwording dat niet alle werken zomaar zonder toestemming mogen worden gebruikt. Ook opdrachtgevers zullen goede afspraken moeten maken.” In Rotterdam is dat het geval. De gemeente kan afbeeldingen van de Zwaan rechtenvrij gebruiken.

Reageer op dit artikel