nieuws

BouwTalent leidt op voor kaderfuncties

bouwbreed

gouda – Jaarlijks honderden studenten op mbo en hbo niveau opleiden voor kaderfuncties in de bouw. Dat is het doel van BouwTalent, een nieuwe vorm van samenwerking tussen werkgevers en hogescholen waarbij studenten tijdens hun opleiding een dienstverband krijgen. Dat heeft BouwNed bekend gemaakt.

BouwTalent gebruikt dezelfde formule als de in de bouw zo vruchtbare samenwerkingsverbanden oftewel leerbedrijven. Deze zelfstandige ondernemingen nemen jongeren in dienst en leiden ze op voor uiteenlopende bouwplaatsberoepen zoals metselaar of timmerman.

De leerlingen worden uitgeleend aan aangesloten bedrijven. Daar gaan ze onder leiding van leermeesters aan de slag. Samenwerkingsverbanden richten zich op jongeren op het niveau van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en BouwTalent mikt zijn pijlen op mbo�ers en hbo�ers.

Deze week begint in Zuid-Holland een pilot waaraan vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam deelnemen. “De deelnemende studenten komen in dienst van de regionale organisatie BouwTalent en rouleren op uitleenbasis breed over de vele disciplines binnen de bouw”, aldus een toelichting van BouwNed.

Ze ontvangen salaris, dat niet van invloed is op de hoogte van hun studiefinanciering en worden vanuit de hogeschool begeleid. “Onze bedoeling is om volgend jaar, na evaluatie van de pilot, in iedere regio een BouwTalent te vestigen. Op middellange termijn zal dat moeten resulteren in het opleiden van honderden bouwkundigen per jaar”, aldus een woordvoerder van BouwNed. Daarbij denkt hij niet alleen aan studenten. “We mikken ook op zij-instromers en zittend personeel van bouwbedrijven. Die kunnen dan via BouwTalent cursussen en trainingen volgen waarna ze doorstromen naar hogere functies.”

Ondanks dat het beleid van de regering Balkenende er op gericht is personeel langer te laten doorwerken, vreest BouwNed de komende jaren een uittocht van hoger opgeleiden. “Veel mensen staan op het punt om uit te treden en dat is nauwelijks nog tegen te houden. Daar komt bij dat de plannen van het kabinet nog erg onzeker zijn”, aldus een woordvoerder van BouwNed.

De organisatie verwacht daarom een ernstig tekort aan hoger opgeleid personeel. Vooral werkvoorbereiders, calculatoren, projectleiders en hoofden bedrijfsbureau worden schaars. Coördinatoren op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu zullen bij ongewijzigd beleid eveneens tot de zeldzaamheden gaan horen.

Ondanks de sombere vooruitzichten van BouwNed, zit de belangstelling voor universitaire studies bouwkunde in de lift. Zoals deze krant vrijdag meldde maakten de Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente onlangs bekend dat het aantal vooraanmeldingen voor deze studie aanzienlijk is gestegen. Ook de Haagse Hogeschool meldt een toename van het aantal aspirant bouwkundigen. Volgens een woordvoerster is de belangstelling met ruim 15 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. “Dat kan nog meer worden want inschrijving is nog mogelijk.”

Reageer op dit artikel