nieuws

Bedrijven Haaglanden pleiten voor betere compensatie

bouwbreed

den haag – De Stichting Platform Bedrijvenverenigingen Haaglanden pleit voor een algemene nadeelcompensatieregeling. Dit laatste redmiddel moet aannemers dwingen werkzaamheden beter te plannen en zo de schade te beperken.

Het platform, een overkoepelend lichaam dat de belangen van de bedrijvenverenigingen in de Haaglanden behartigt, vindt dat gemeentelijke overheden te weinig doen om de overlast te beperken en de schade voor bedrijven te verminderen. Daarom werden een aantal nadeelcompensatieregelingen vergeleken, wat uiteindelijk resulteerde in een opzet voor een algemene nadeelcompensatieregeling en een modeluitwerking. “Wij constateren een toename van infrastructurele werken. Bedrijven ondervinden daar veel nadelige (financiële) gevolgen van, maar kunnen daarvoor nergens terecht”, aldus H. Verhoog, voorzitter van het platform.

Een nadeelcompensatieregeling is bedoeld om de nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven tot het noodzakelijke te beperken en hen te vrijwaren van financiële schade. Het gaat dan om werkzaamheden in de openbare ruimte als de aanleg van trambanen, verkeersdrempels, rioleringswerkzaamheden.

“Projecten als Randstadrail, de Hubertustunnel en de ondergrondse infrastructuur voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder zijn excessen. Maar ook door kleinere ingrepen als eenrichtingsverkeer, het autoluw maken van een gebied of rioleringswerken die veel langer duren dan gepland kunnen bedrijven langduriger financieel getroffen worden en uiteindelijk zelfs failliet gaan.”

De regeling moet dan ook gezien worden als een laatste redmiddel. “Het is niet bedoeld als bron van winst voor ondernemers”, benadrukt Verhoog.

Het platform pleit voor een algemene nadeelcompensatieregeling voor heel Haaglanden. “Veel regelingen zijn projectsgewijs opgezet. Bij een algemene regeling zijn voor alle gemeenten dezelfde criteria van toepassing.” In de praktijk deinzen gemeenten terug omdat zo�n regeling veel geld en werk met zich meebrengt. Verhoog bestrijdt dat. “Ieder bestek bevat administratieve voorwaarden. De nadeelcompensatieregeling kan daar ook in worden opgenomen. Een aannemer zal de werkzaamheden daardoor beter plannen omdat hij anders geld zal moeten uitkeren.”

Het platform zal de regeling de komende tijd bij de negen Haaglandgemeenten onder de aandacht brengen. Verhoog: “Als er één grote gemeente is die de komende half jaar een nadeelcompensatieregeling heeft, ben ik tevreden.”

Reageer op dit artikel