nieuws

Zessterren beschermen golfbrekers tegen de golven

bouwbreed

Loodzware betonblokken vormen allang niet meer de beste bescherming van golfbrekers en havenhoofden tegen het geweld van zeeën en oceanen. Ook later ontwikkelde, subtielere afdekelementen zijn nog vatbaar voor verbeteringen. Een zespuntige ster uit Gouda lijkt het voorlopige eindpunt in een lange ontwikkeling.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1023995

houder: HBG Civiel, Gouda

uitvinders: J. Reedijk, M. Klabbers, M. Muttray

“Toevallig dat u juist nu belt”, zegt ir. M. Klabbers van DMC. “We hebben het detailontwerp voor de allereerste golfbreker met ons Xbloc net klaar en ik verwacht binnen enkele weken de ondertekening van de licentieovereenkomst.”

Klabbers maakt deel uit van het team ontwerpers dat bij Delta Marine Consultants een nieuw model golfbrekerblok ontwikkelde. Het massief betonnen afdekelement voor golfbrekers heeft grofweg de vorm van een plomp uitgevoerde, puntige X met een forse balk door het hart en ziet er dus uit als een zespuntige ster of zespotige 3D-zeester.

Tot vlak na de Tweede Wereldoorlog komen betonnen golfbrekerblokken alleen voor in hun oervorm: de simpele kubus. Louter met hun gewicht moeten deze  blokken de metershoge golven weerstaan. Vanaf 1950 ontstaan sierlijker gevormde afdekelementen. Met een lagere structurele stabiliteit (minder stevig dan een betonblok), maar met een hogere hydraulische stabiliteit doordat ze zijn voorzien van in elkaar grijpende uitsteeksels.

Voor een goede werking moeten deze �interlocking breakwater armour units� in een dubbele laag worden aangebracht. De ontwikkelingen gaan door en vanaf 1980 ontstaan varianten die, mits zorgvuldig geplaatst, in een enkele laag al voldoende bescherming geven tegen de golven: de �single layer interlocking breakwater armour units� dus. De een structureel wat stabieler, de andere juist hydraulisch stabieler maar helaas wat kwetsbaarder. Als voorlopig einde in deze reeks begint DMC in 2001 aan de ontwikkeling van wat je een �innovative single layer interlocking breakwater armour unit� zou kunnen noemen.

Volgens hun octrooiaanvrage gaat het ontwerpteam van DMC in die begindagen op zoek naar een zo sterk mogelijk afdekelement uit ongewapend beton, dat al in één enkele laag een optimale samenhang vertoont. Niet geheel onlogisch komen uit ze op een vorm met diverse uitsteeksels. Niet afgerond maar juist zo hoekig mogelijk, om een zo hoog mogelijke haakweerstand te bereiken. En de manier van plaatsen komt ook niet meer zo nauw. Volgens het bedrijf is de structurele stabiliteit net zo goed als de in de kustverdediging populaire Franse Accropode en de hydraulische stabiliteit gelijk aan die van de Amerikaanse tegenhanger, de Core-Loc. En dat met ongeveer 15 procent minder materiaalkosten, waarbij nog verdere besparingen komen door de snellere manier van werken.

En anno 2004 lijkt het dus eindelijk te gebeuren: de eerste golfbreker met het in Nederland ontworpen Xbloc. Waar het gaat gebeuren wil Klabbers niet zeggen. Maar het is niet in Nederland. En ook niet in Europa. In Japan dan, of Zuid-Afrika? In elk geval zullen de blokken ter plekke worden gemaakt, met zelfgemaakte bekistingen op basis van tekeningen van DMC. Vertegenwoordigers van het bedrijf zullen regelmatig op bezoek komen om de voortgang controleren en adviezen verstrekken.

Reageer op dit artikel