nieuws

Werk stilleggen als blijkt dat veiligheidsman meewerkt

bouwbreed

den haag – Minister Peijs (verkeer) wil veiligheidsmensen vervangen door hekwerken en waarschuwingsapparatuur om de veiligheid voor baanwerkers te verhogen. Zij noemt het onacceptabel als veiligheidsmensen inspringen bij werk aan het spoor. Ook wil zij een normenkader voor een hoger niveau van arbeidsveiligheid.

Dat schrijft minister Peijs (verkeer) aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen van SP-kamerlid A. Gerkens. Zij wil dat zodra wordt geconstateerd dat veiligheidsman meewerkt, het werk onmiddellijk wordt stilgelegd. Het verrichten van klussen door veiligheidsmensen is immers strikt verboden.

Het risico van baanwerkers is met vijf ongelukken vorig jaar nog steeds hoger dan in andere beroepsgroepen. Dat blijkt uit de Trendanalyse 2003 voor spoorveiligheid die Peijs vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Oplossingen

De minister belooft de resultaten om te zetten in maatregelen die zij opneemt in nieuwe Nota railveiligheid die in het najaar van 2004 verschijnt.

Intussen loopt het programma normenkader veilig werken dat per 1 januari 2005 in werking treedt. Uitgangspunten zijn maatregelen op basis van een gedegen risicoanalyse, goede verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever ProRail en de aannemers als opdrachtnemer en risico�s elimineren. Dat wil zeggen dat de oplossingen worden aangedragen of in de uitvoeringsfase door het werken met buitendienststelling.

Daarnaast werkt ProRail aan een onderhoudsrooster, waarbij werkzaamheden samengaan met buitendienst stellen van baanvakken. De aannemer kan dan aan de slag, zonder dat er treinen rijden. Ook dit moet per 1 januari ingaan.

Veiligheid kan volgens de minister geen bezuinigingspost zijn. Bij de aanbesteding wordt het onderwerp al meegenomen. ProRail stelt een Veiligheids en Gezondheidsplan op voor de ontwerpfase, maar kan niet alle risico�s aanpakken. Daarvoor geeft de opdrachtgever wel een onderbouwing. Bij de gunning wordt de aannemer gevraagd een volledig veilige werkplek te realiseren voor het personeel en op welke wijze restrisico�s worden weggenomen.

Tijdens de werkzaamheden houdt de directievoerder namens ProRail in de gaten of de opdrachtnemer volgens zijn plan werkt. De Arbeidsinspectie en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat blijven regelmatig controleren met bijzondere aandacht voor de veiligheid van baanwerkers.

Reageer op dit artikel