nieuws

VROM-Inspectie kritiseert laksheid van Sittard-Geleen

bouwbreed

sittard-geleen – De VROM-Inspectie verwijt de gemeente Sittard-Geleen veel VROM-taken niet goed uit te voeren. Dat blijkt uit haar vierjaarlijks onderzoek naar de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van wonen, ruimte en milieu.

Sittard-Geleen is met bijna honderdduizend inwoners de op een na grootste stad van Limburg. De gemeente krijgt nog anderhalf jaar de tijd orde op zaken te stellen.

Met een betere organisatie kunnen vergunningsaanvragen sneller en nauwkeuriger worden afgehandeld. Controles en handhavingsacties worden intensiever, zodat ook de �pakkans� groter wordt als de voorschriften niet worden nageleefd, laat de gemeente in een reactie weten. De gemeentelijke herindeling, zo stelt de Inspectie, heeft een negatieve invloed gehad op de administratieve organisatie en de ontwikkeling van beleid. Door het ontbreken van dit laatste heeft er geen doeltreffende aansturing en programmering van taken plaats.

Volgens de Inspectie moet er een beter toezicht zijn op de sloop van asbest. Ook worden er oude bestemmingsplannen gehanteerd, wat de afhandeling van bouwvergunningen belemmert. Veel milieuvergunningen zijn verouderd, met name ten aanzien van veiligheid en bodembescherming. Tot slot moet de handhaving volgens de inspectie resoluter. “Een slagvaardiger optreden is noodzakelijk bij zowel bouw-, milieu als ruimtelijke ordeningszaken.”

Reageer op dit artikel