nieuws

Vooropname vooral bij gemeente populair

bouwbreed Premium

den haag – Volgens adviesbureau Lengkeek, Laarman & De Hosson voorkomt een goede vooropname schadeclaims. Maar het zijn vooral de gemeenten en niet de verzekeraars die willen dat de huizen die rond een bouwterrein staan, voor de start van een project gedetailleerd op de foto gaan.

Voor Lengkeek wordt de vooropnamemarkt steeds belangrijker. De omzet van de onderneming uit Schiedam is op dit gebied het afgelopen jaar met eenvijfde gestegen. De huidige slecht economische situatie drukt op de bouwproductie en zorgt dit jaar voor een vertraging in de snelle groei. Toch kijkt opnamespecialist W. Schneider van het bureau met vertrouwen naar de toekomst. “De eisen van verzekeringsmaatschappijen worden steeds strenger. Soms stellen zij vooropname zelfs als voorwaarde voor acceptatie van een bouwproject”, licht Schneider zijn optimisme toe. De meeste opnameopdrachten krijgt Lengkeek van gemeenten. Zij vullen ongeveer 60 procent van de orderportefeuille op dit gebied van het bedrijf. Provincies en bouwers zijn elk goed voor eenvijfde van de opdrachtenstroom.

De grootste klus van het afgelopen jaar was voor Lengkeek de opname voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De experts van het bedrijf zijn voor de risicovolle aanleg van de ondergrondse een deel van het traject afgelopen. In elk huis en elke straat zijn foto�s gemaakt. Daarnaast spreken vooropnemers een band in waarbij ze de scheuren en gaten in de panden omschrijven. Bij voorkeur met de bewoners erbij. “We wijzen mensen vaak op scheuren die al jaren in het pand zitten en die ze zelf nooit hebben gezien. Op die manier voorkomen we al een heleboel discussies en claims.”

Want veel huiseigenaren kijken na de start van het bouwproject nog eens goed naar hun woning. Al dat gerommel in de grond en dat gedreun met die heipalen, dat kan nooit goed zijn. Volgens Schneider komt het nogal eens voor dat er dan scheuren worden ontdekt die niets met de bouwactiviteiten hebben te maken. Bewust of onbewust proberen veel mensen hier vervolgens een slaatje uit te slaan en leggen een schadeclaim neer bij de bouwer, de gemeente of de projectontwikkelaar.

Een vooropname bij elk project stellen verzekeraars niet verplicht. Toch denkt Schneider dat op den duur het van tevoren vastleggen van bestaande scheuren in muren en plafonds door verzekeraars wordt voorgeschreven. “De tendens gaat naar een verplichte opname. Het hangt van de ontwikkelingen in de branche af. Maar premies van Construction All Risk (CAR)-verzekeringen worden steeds hoger omdat er steeds vaker schade wordt veroorzaakt aan derden.”

Verzekeringsspecialist M. Tromp van Meeus Baneke gelooft niet dat verzekeraars op korte termijn vooropnames verplicht gaan stellen. “Premies worden vooral vastgesteld aan de hand van technische analyses”, legt hij uit. Vooropnames spelen daar meestal geen rol bij. Wel zijn de foto�s en bandopnamen van bureaus als Lengkeek soms aanleiding voor meer onderzoek naar de bodem of het risico�s op graaf- of heischade.

Volgens Tromp zijn het met name gemeenten en opdrachtgevers die vooropnames laten maken. Op die manier zouden de lokale bestuurders de relatie met de bevolking goed willen houden. “het gaat er vol om de gebreken vast te leggen zodat discussie later is uitgesloten.”

Reageer op dit artikel