nieuws

Scheuren licht beton door uitvoeringsfouten

bouwbreed

rhenen – Horizontale scheuren in lichtgewicht beton ontstaan niet doordat dit beton minder trekkracht kan opnemen dan normaal beton. Scheurvorming in lichtgewicht beton ontstaat meestal door uitvoeringsfouten.

Dit stelt E. Kwint van Kwint Bouwstoffen uit Rhenen in een reactie op de scheurvorming die is opgetreden in de Nelson Mandelabrug in Arnhem. Onderzoek heeft volgens hem aangetoond dat bij gelijke betonkwaliteit de treksterkte van lichtgewichtbeton even groot is als van normaal beton. Het meest recente onderzoek in dit verband is uitgevoerd in de periode 1996-2000. Het betreft onderzoek in het kader van EuroLightCon met als deelnemers producenten, gebruikers en technische universiteiten uit binnen- en buitenland. De resultaten geven aan dat lichtgewicht beton bij gelijke betonkwaliteit niet minder trekkrachten kan opnemen dan normaal beton.

Scheurvorming in lichtgewicht beton ontstaat volgens Kwint meestal door uitvoeringstechnische fouten. Als bijvoorbeeld het toeslagmateriaal bij het maken van lichtgewicht beton onvoldoende verzadigd is met water, zal de lichtgewicht korrel water blijven onttrekken aan het betonmengsel. Daardoor zal het mengsel te droog worden en dat heeft zijn weerslag op de sterkte bij het opnemen van trekkrachten.

Horizontale scheuren ontstaan dan op plaatsen waar een slechte of mindere aanhechting is tussen twee lagen (stortlagen). Een dergelijke fout is opgetreden bij het storten van een viaduct in Ulft over de Oude IJssel begin jaren negentig.

Kwint vindt dat in het werk gestort, lichtgewicht beton door dit soort fouten een bedenkelijke naam heeft gekregen. De geschetste problemen zijn voor Rijkswaterstaat reden geweest al jaren lang geen lichtgewichtbeton in constructieve toepassingen bij bruggen en viaducten meer toe te passen.

Het lichtgewicht toeslagmateriaal Lytag is overigens niet in de Nelson Mandelabrug in Arnhem toegepast.

Dit materiaal is een gesinterde vliegaskorrel die al in 1985 in een brug ten zuid-oosten van Arnhem is toegepast en tegenwoordig de naam �Sacharovbrug� draagt. De toegepaste Lytag daar is ten dele geleverd door Vasim uit Nijmegen, een fabriek met een Engelse licentie die in 2000 is gesloten omdat niet voldaan kon worden aan de hoge milieu-eisen.

In de Nelson Mandelabrug is voor zover deskundigen weten �Korlin� toegepast, een lichtgewicht toeslagmateriaal dat is gemaakt van een afvalproduct van DSM.

Andere lichtgewicht materialen zijn geëxpandeerde kleikorrels van Deens/Duitse makelij, bijvoorbeeld Leca, Fibo en Liapor.

Reageer op dit artikel