nieuws

Geld corporaties in particulier woningonderhoud

bouwbreed Premium

den haag – Woningbouwcorporaties moeten meebetalen aan de onderhoudskosten van particuliere woningeigenaren.

Dat vindt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het geld van de sociale huisvesters kan volgens het SVN het beste worden uitgekeerd door een fonds dat onder leiding van de overheid wordt opgezet.

Het SVN wil het VROM Fonds Particuliere Woningverbetering, zoals de geldschieter is gedoopt, financieren met de steun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder van de corporatiebranche.

Voor de ondersteuning van noodlijdende corporaties beschikt deze instelling over een financiële reserve van zo�n 100 miljoen euro. Daarnaast kan het CFV corporaties een heffing opleggen.

Het geld van het CFV wil het SVN inzetten om in de 56 prioriteitswijken die minister Dekker van VROM aanwees slecht onderhouden woningen op te knappen.

Daarbij worden goedkope leningen verstrekt aan mensen die hun woning op willen knappen maar hiervoor niet genoeg geld hebben.

“Misschien vloek ik nu in de kerk, maar het is de moeite en de urgentie van het overwegen waard”, onderstreept voorzitter J. Terlouw van SVN de gevoeligheid van zijn plannen. Toch wil hij op korte termijn met het CFV en Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, op korte termijn om de tafel gaan zitten om het plan te bespreken.

Terlouw onderstreept in het voorwoord van het jaarverslag 2003 van SVN dat de kwaliteit van vroeg naoorlogs particulier woningbezit vooral in kleinere gemeenten ver onder de maat is. Hierbij zou het volgens de afgezwaaide D66-politicus om een half miljoen woningen gaan. “Er is dus een lieve som geld nodig om het karwei te klaren”.

De verbetering van de particuliere woningvoorraad komt nauwelijks op gang. Veel gemeenten concentreren zich op de corporaties die meestal wel over voldoende geld en kennis beschikken om hun vastgoedbezit op te knappen. Hierdoor is er onvoldoende aandacht voor de particuliere woningeigenaar. Daarnaast krijgen particulieren volgens Terlouw onvoldoende financiële en fiscale prikkels om in hun eigendom te investeren.

Corporatiebezit

“Het kan en mag naar mijn oordeel niet zo zijn dat in de herstructurering alleen het corporatiebezit wordt aangepakt, terwijl het particuliere woningbezit als een rottende kies achterblijft”, schetst Terlouw de huidige situatie.

Via verschillende fondsen heeft het SVN momenteel ruim 158 miljoen euro uitgeleend aan particuliere woningeigenaren. Bij al deze kredieten wordt helemaal geen of een lage rente in rekening gebracht. In het totaal nemen 175 gemeenten deel aan het SVN.

Reageer op dit artikel