nieuws

Floriade moet regio Venlo eigen gezicht geven

bouwbreed

horst aan de maas – “Noord-Limburgers zijn nuchter en heel schuchter”, zegt Leon Frissen, voorzitter van de Stuurgroep Regio Venlo – Floriade 2012 en burgemeester van Horst aan de Maas. Maar nodig is dat volgens hem volstrekt niet. De Floriade moet de regio Venlo voor eens en voor altijd in de etalage zetten.

Het idee om de Floriade in 2012 naar de regio Venlo te halen (samen met Arnhem, Rotterdam en de Drechtsteden is regio Venlo onlangs geselecteerd als mogelijke kandidaat) is indirect het gevolg van het zogeheten Reconstructieplan van Rijk en provincie. De Reconstructie heeft tot doel het landelijk gebied opnieuw in te richten om gebieden waar veel intensieve veehouderij wordt bedreven, minder kwetsbaar te maken na de recente uitbraken van varkenspest, de mkz-crisis, de vogelpest en de ammoniak- en stankproblematiek. Vooral Zuidoost Brabant en Noord-Limburg zijn hard getroffen. “Eén uitbraak en je bent als regio meteen verloren”, weet Frissen inmiddels uit ervaring.

“En waarom op één paard wedden, terwijl er nog zoveel meer kansen liggen in andere sectoren”, vroegen de vijf grootste gemeenten van Noord-Limburg zich af tijdens de regiodialoog; in gang gezet naar aanleiding van de Reconstructie.

Helden, Horst aan de Maas, Gennep, Venlo en Venray, met gezamenlijk 193.166 inwoners, hebben twee jaar geleden op eigen initiatief hun krachten gebundeld in het samenwerkingsinitiatief �regio Venlo� om de vooralsnog onderbelichte regio met een “eigen gezicht” verder te versterken.

Zo speelt de regio Venlo door de unieke geografische positie een toonaangevende rol in de distributie en logistiek van Nederland en de rest van Europa. Maar vooral de tuinbouw en tuinbouwinnovatie moet regio Venlo op een hoger niveau tillen. “Onze bevolking is tuinbouw en ademt tuinbouw”, zegt Frissen. “In de regio Venlo ligt het op een na grootste glastuinbouwgebied van Nederland, maar als de Duits-Nederlandse grens even wordt weggedacht, is het het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa.”

Twaalf concrete projecten zijn uit de regiodialoog gerold. Het KnowHouse, een op de praktijk gericht kennisinstituut op het gebied van tuinbouw, draait inmiddels en ondersteunt de vele kleine bedrijven op het gebied van innovatieve ontwikkeling. De financiering voor het 200 hectare grote glastuinbouwgebied Californië, vlakbij Horst aan de Maas, is rond. Dit nog te ontwikkelen gebied moet de komende drie à vier jaar zijn volgebouwd.

Hetzelfde geldt voor Siberië (190 hectare). Businesspark De Hulst (26 hectare) Venray is nu in ontwikkeling. Bedrijventerrein Smakterheide 3 (70 hectare), eveneens bij Venray, wordt vanaf 2005 volgebouwd. Op Tradeport Noord bij Venlo, een gebied van ruim 700 hectare, is onder meer de bouw van een nieuwe railterminal gepland, een grootschalig bedrijventerrein, een recreatief groengebied waar ruimte is voor natuurontwikkeling en de aanleg van een golfterrein. En – als de regio Venlo als winnaar uit de bus rolt – is hier circa 60 hectare gereserveerd voor de aanleg van het Floriadeterrein.

Het terrein ligt in de oksel van de snelwegen A73 (Nijmegen – Maastricht) en de A67 (Eindhoven – Duisburg). “De locatie is fantastisch”, aldus de enthousiaste burgemeester. “Lange files zijn niet te verwachten en twee spoorlijnen maken dat het gebied ook vanaf Schiphol makkelijk te bereiken is. Het Ruhrgebied, qua inwoneraantal twee keer zo groot als de Randstad en het grootste afzetgebied, ligt om de hoek. In de Nota ruimte is de regio Venlo aangewezen als greenport en Venlo is expliciet benoemd tot economisch kerngebied. Nederland is met het ontstaan van de Euregio�s toch anders in Europa komen te liggen. We zullen dan ook juist veel Europese burgers trekken.”

Frissen heeft er alle vertrouwen in dat het de regio Venlo gaat lukken de Floriade naar zich toe te trekken, “ook al kan het nog een mooie, maar vooral ook harde strijd worden de komende maanden.” “Kampioen van de verliezers willen we niet zijn. We gaan echt voor de eerste plaats”

De burgemeester is zelf afkomstig uit Zuid-Limburg. Na zijn aantreden vanaf 2001 viel het hem direct op dat de mentaliteit van de Noord-Limburgers, anders dan de inwoners van het zuidelijker gelegen, op toerisme gerichte heuvelland, bescheiden is. Niet gewend zich naar buiten toe te profileren en erg op zichzelf gericht. Nuchter en schuchter, zoals Frissen het omschrijft.

“Het zal wel aan de vroegere armoede in de regio liggen, ik weet het ook niet precies. Maar Venlo en omstreken heeft nooit vooropgelopen in het wegzetten van het imago van de streek. Toch hebben we een magazijn vol met goede producten. Alleen de etalage ontbreekt.” Juist de Floriade kan volgens hem mooi dienen als zo�n etalage. “Het is toch het vlaggenschip van de Nederlandse tuinbouw, maar ook een beurs voor de hele wereld.”

Arcadis, dat eerder Floriadeterreinen voor zijn rekening heeft genomen, heeft zich als partner aan de regio Venlo verbonden en zal het terrein en alle gebouwen ontwikkelen. Architect en Rijksbouwmeester Jo Coenen is verantwoordelijk voor het ontwerp. De provincie Limburg heeft besloten vooraf 7 miljoen euro te investeren in het plan, evenals de vijf grootste gemeenten.

Frissen: “Door deze garanties worden mogelijke verliezen vooraf afgedekt en voorkomen we dat we – net als in de Haarlemmermeer – ondanks de positieve economische impuls die deze gemeente heus wel heeft ondervonden van de Floriade 2002 – achteraf worden geconfronteerd met een enorme kostenpost.”

Half oktober zal het architectenbureau van Jo Coenen klaar zijn met de ontwerpen. De Nederlandse Tuinbouw Raad neemt in december het definitieve besluit over de locatie van de Floriade 2012.

Het is nu een mentale kwestie”, zegt Frissen. “Is Nederland bereid te kiezen voor een regio buiten de Randstad. Tot nu toe is de Floriade altijd een Randstadachtig iets geweest waar het Westland, de Bollenstreek of Aalsmeer voor nodig waren. Durft Nederland het aan over de eigen grenzen heen te kijken. Ik snap wel dat het een andere manier van kijken vergt, maar volgens mij is de tijd er nu rijp voor.”

Reageer op dit artikel