nieuws

Brinkhorst geeft snel visie op aanbesteden

bouwbreed Premium

den haag – Minister Brinkhorst (economische zaken) hoopt volgende week vrijdag zijn visie te presenteren op de toekomst van het aanbesteden. Daarin komen voorstellen voor een nieuwe wet, professioneel aanbesteden en een nieuw kenniscentrum. De wet wordt in tegenstelling tot het Aanbestedings Reglement Werken 2004 verplicht voor alle overheden.

Nu gaat volgens de bewindsman 12 procent van de gemeenten correct om met de aanbestedingsregels. Dat percentage moet wat hem betreft omhoog. De nieuwe wet, vertaling van de Europese richtlijn, gaat ook voor hen gelden.

De gemeenten gaan niet werken met het Aanbestedings Reglement Werken van het ministerie van VROM. Zij hebben zelf een aanpassing gemaakt van het Uniform Aanbestedings Reglement en willen eerst de wet voor de aanbestedingen afwachten.

Brinkhorst komt op 9 juli tevens met zijn visie op professioneel aanbesteden en een kenniscentrum voor aanbesteden. “De situatie in de bouw is zo urgent dat al dit najaar een Kenniscentrum Aanbesteden Bouw wordt geopend”, aldus de minister. Na de evaluatie in 200 kan het zijn dat de kenniscentra fuseren tot één centrum voor alle aanbestedingen.

De NMa verwacht eind dit jaar enkele grote onderzoeken in de gww-sector te hebben afgerond, met de grootste, zoals de hsl, als eerste. In mei 2005 zijn volgens de bewindsman de onderzoeken naar de andere sectoren afgerond. “De bouw moet dan wel meewerken, anders duurt het langer”, aldus Brinkhorst. Hij toonde zich verheugd met het optrekken van de boetes die de kartelpolitie mag uitkeren tot 450.000 euro. De senaat heeft dit voorstel deze week goedgekeurd.

Brinkhorst vindt met een groot deel van de Tweede Kamer dat aan de datum van 1 mei voor het melden van kartels niet kan worden getornd. Bedrijven die daar geen gehoor aan hebben gegeven, kunnen worden uitgesloten van rijksopdrachten. Het stellen van de datum heeft 450 meldingen opgeleverd, waarvan de helft uit de b&u-sector afkomstig is. In 136 gevallen heeft de NMa om meer informatie gevraagd om mogelijk meer overtredingen op het spoor te komen.

De Tweede Kamer uitte in het debat zorgen om klokkenluider Bos. De oppositie vindt dat hij een beloning moet krijgen voor het inleveren van de schaduwboekhouding. Dat hij ook strafrechtelijk wordt vervolgd staat hier los van. De coalitiepartijen aarzelen over een dergelijke schadeloosstelling of beloning. Het kabinet voelt weinig voor een klokkenluidersvergoeding.

Het debat is gisteravond na sluiting van deze krant hervat.

Klokkenluider Ad Bos heeft donderdag te horen gekregen dat Justitie vijf van de zes aanklachten tegen hem laat vallen. Hij blijft alleen verdacht van omkoping.

Minister Donner (justitie) laat vijf aanklachten van onder meer valsheid in geschrifte, oplichting en uitkeringsfraude vervallen. Alleen de aanklacht van omkoping staat nog. “De ernst van deze zaak die de integriteit van ambtenaren raakt, moet voor de rechter”, aldus Donner.

Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat ook een andere verdachte in het onderzoek naar de bouwfraude deze week te horen heeft gekregen dat hij niet verder wordt vervolgd. De strafzaak tegen de man, verdacht van deelneming aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte, is geseponeerd vanwege zijn gezondheidstoestand.

Reageer op dit artikel