nieuws

Architecten in Noorden nationaal aan top

bouwbreed Premium

groningen – De architectenbureaus in het Noorden van het land behoren tot de uitblinkers. Per werknemer wordt een anderhalf maal hoger rendement gehaald dan gemiddeld in Nederland.

Het succes van de noordelijke architecten blijkt uit een onderzoek onder ruim tweehonderd bureaus. In de studie in opdracht van de regio Noord van de Bond van de Nederlandse Architecten, wordt een vergelijking gemaakt met het landelijke bedrijfsvergelijkend onderzoek van de BNA.

Het succes van de architecten is vooral gebaseerd op de in het Noorden afwijkende woningbouw. Het segment is in Groningen, Friesland en Drenthe goed voor 38 procent van de bouwproductie. Veel meer dan elders in het land komt ruim 40 procent van de woningen in particulier opdrachtgeverschap tot stand. Het percentage koopwoningen is hoger, de huizen zijn groter en het aandeel van de grootschalige Vinexproductie geringer. Dankzij de specifieke kenmerken van de markt krijgen de architecten weliswaar meestal kleine maar ook veel opdrachten.

De architecten in het Noorden scoren op een scala van terreinen beter dan hun collega�s in de rest van het land. Vooral de kleine en middelgrote bureaus kunnen goed uit de voeten. Terwijl landelijk de bureaus tot drie medewerkers verlies draaien, telden de noordelingen in 2003 hun winsten. De arbeidsproductiviteit ligt in doorsnee 14 procent hoger. Tegenover de 1377 euro verlies per werknemer elders, boekten de kleine architecten in het Noorden per hoofd 7318 euro winst.

Vestigingsklimaat

De middelgrote bureaus tot vijftien personeelsleden vangen – zoals al jarenlang de praktijk – de vetste vissen. In het Noorden wordt 22.568 euro winst per werknemer gemaakt. Het nationale gemiddelde bedraagt slechts 9113 euro. Volgens de Bond van Nederlandse Architecten is het vestigingsklimaat voor de beroepsgroep uitgesproken gunstig. De noordelingen blijken beter hun boterham te verdienen dan de collega�s in andere provincies. De economische zuigkracht neemt bovendien snel toe omdat een kwart van de bureaus binnen vijf jaar voor een bedrijfsopvolging staat.

De instroom van nieuwe architecten ligt in het Noorden onder het niveau van de regionale behoefte. De Bond van de Nederlandse Architecten vindt nieuw bloed van collega�s elders uit het land noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling van de bedrijfstak in het Noorden.

Reageer op dit artikel