nieuws

Zelfverdichtende specie kan bekisting onder druk zetten

bouwbreed

den bosch – Bij hoge wanden en zelfverdichtend beton kan de stortbelasting veel sterker oplopen dan waarmee bij het ontwerpen van de bekistingsconstructie rekening is gehouden. Om gevaarlijke situaties te vermijden kan, zolang de norm niet is aangepast, bij dergelijke zeer vloeibare betonspecies het best worden uitgegaan van de hydrostatische druk.

De juni-uitgave van Betoniek, vakblad voor bouwen met beton, handelt over de grotere betondruk die kan optreden bij gebruik van nieuwe betonsoorten. Het betreft vooral zelfverdichtend beton en in mindere mate hogesterktebeton (hsb) en dergelijke. Zelfverdichtend beton is bij het storten zeer vloeibaar.

Wordt die hoge mate van vloeibaarheid gecombineerd met een hoge stijgsnelheid in de kist, dan moet de bekistingconstructie veel grotere krachten opnemen dan gebruikelijk is bij traditionele betonspecie.

Dat geldt vooral bij wanden die hoger zijn dan 2,5 meter en het kan helemaal een probleem gaan vormen als ook nog eens, bij uitzondering, zou worden getrild. Waarbij de in de prefab industrie gebruikelijke bekistingtrillers overigens meer risico opleveren dan trilnaalden.

In Betoniek nummer 13 wordt een leerzaam praktijkvoorbeeld gegeven: Als een 4 meter hoge wand wordt uitgevoerd met een normale betonspecie in consistentiegebied 3, op basis van een specietemperatuur van 15 graden Celsius, dan zal bij een stijgsnelheid van 2 meter per uur volgens de rekenregels van NEN 6722 een bekistingdruk optreden van 46 kN/m2.

Consistentieklassen

Als dezelfde wand wordt uitgevoerd in een zelfverdichtende betonspecie, dan zou een stortbelasting gelijk aan de hydrostatische druk kunnen optreden ter grootte van maar liefst 96 kN/m2. Dat is ruim twee keer zoveel.

In dat geval moet de bekistingconstructie dus wel degelijk veel sterker worden ontworpen.

In NEN-EN norm 206-1 wordt betonspecie ingedeeld in consistentieklassen C1 tot en met F5. De steeds vaker toegepaste zelfverdichtende species hebben een hogere dan gebruikelijke vloeibaarheid, waardoor ze buiten de norm vallen. Zolang dit hiaat nog niet concreet is ingevuld, wordt geadviseerd bij zeer vloeibare species de hydrostatische speciedruk te hanteren als maatstaf voor het bekistingontwerp, tenzij duidelijk is aan te tonen dat de belasting anders is.

Deze keuze houdt wel in, dat bij betonconstructies die hoger zijn dan 2,5 meter, de sterkte van de bekisting aanmerkelijk hoger moet liggen dan voor normaal beton nodig is.

Reageer op dit artikel