nieuws

Woningmarkt ontbeert geschikt aanbod

bouwbreed Premium

voorburg – Nederland is slecht voorbereid op fundamentele veranderingen in de woningmarkt. De snelgroeiende groep vijftigers en zestigers laten het evenals welvarende gezinnen met kinderen massaal afweten bij gebrek aan geschikt aanbod. Daardoor stagneert de doorstroming.

Uit het achtste woonwensenonderzoek �Huizenkopers in profiel� van de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB uitgevoerd door het Delftse OTB blijkt het zonneklaar. De woningen die momenteel nog worden gebouwd, sluiten absoluut niet aan bij de wensen van de woonconsument.

Jonge ouderen willen bijvoorbeeld graag gelijkvloerse faciliteiten in combinatie met een tuin. Dat soort woningen is echter schaars en wordt vanwege de zuinige verkaveling in Nederland niet of nauwelijks nieuw gebouwd. Gezinnen met kinderen willen graag naar een groene en kindvriendelijke omgeving, het liefst in een kleine rustige gemeente.

Daarin voorziet het woningbouwprogramma evenmin. Dat zet in toenemende mate in op de bouw van appartementen in binnenstedelijke locaties. Gevolg is, aldus de NVB, dat die koopkrachtige groepen het zoeken maar opgeven en blijven zitten waar ze zitten. Dat is slecht voor de noodzakelijke doorstroming.

Van alle bovenmodale huishoudens in Nederland heeft momenteel een kwart al dan niet concrete verhuisplannen. Dat mag veel lijken, zo schrijft de NVB, maar het is ruim de helft minder dan in voorgaande jaren. Sinds 1995 is er sprake van een dalende trend in de verhuisgeneigdheid. Opvallend nu is dat het vooral de planners, de mensen die binnen twee jaar willen verhuizen, zijn die massaal afhaken. Het aantal dromers, die mensen die wel willen verhuizen maar nog geen vastomlijnde plannen hebben, is ook afgenomen, maar minder dramatisch.

Deze ontwikkeling heeft volgens de NVB een geweldige impact. Nog steeds is de groep geïnteresseerden op zich groot genoeg. Maar de woningmarkt is stukken kritischer geworden. Het juiste product op de juiste locatie voor de juiste groep op het juiste moment zal ook de komende jaren nog steeds goed verkopen. Maar een plan dat deze plusjes mist zal het steeds lastiger krijgen. Met andere woorden, er zal meer aandacht moeten worden besteed aan de marketing.

De aandacht voor binnenstedelijke appartementen in de bouwprogramma�s is misplaatst, waarschuwt de NVB. Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de koperskandidaten in eerste instantie op zoek is naar een eengezinswoning met tuin. Maar liefst 70 procent wil absoluut geen appartement. Toch is het beleid gericht op meer bouw van appartementen, tot zelfs 40 procent van het bouwprogramma.

“Het lijkt slechts een kwestie van tijd, maar vroeg of laat zal deze mismatch tussen vraag en aanbod leiden tot afzetproblemen, leegstand en bouwstagnatie. Met consumentgericht bouwen heeft het in ieder geval niets te maken”, aldus de NVB.

Reageer op dit artikel