nieuws

Vrije val utiliteitsbouw nekt oosten

bouwbreed Premium

amsterdam – De bouwers en installateurs in het oosten des lands kampen al vier jaar achtereen met afnemende bedrijvigheid. Dat blijkt uit een studie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) over de bouwbranche in Oost-Nederland.

De neergaande bouwconjunctuur laat zich in het oosten sterker voelen dat gemiddeld in Nederland. De daling van de bouwproductie zette in Flevoland, Overijssel en Gelderland een jaar eerder in dan de algehele trend. Bovendien is de sector voor de regio – dankzij een arbeidsinzet van ruim 8 procent van de beroepsbevolking – van groter belang dan de landelijke doorsnee. Bovenproportioneel vertegenwoordigd zijn in het oosten behalve de bouw de sectoren industrie, onderwijs en handel.

Van de 10,7 miljard euro die de oostelijke bouwers in 2000 nog aan productie wegzetten, blijft volgens het EIB dit jaar nog krap een miljard omzet over. Gelderland neemt van de productie 5,7 miljard voor zijn rekening. Overijssel en Flevoland zijn dit jaar goed voor respectievelijk 3,2 en 1,2 miljoen euro.

Uit de analyses van het EIB blijkt Gelderland relatief weinig terrein te verliezen. Terwijl Overijssel en Flevoland sinds de eeuwwisseling voortdurend achteruit geboerd zijn, piekte Gelderland in 2002 met een omzet van 5,9 miljard. Sindsdien vlakte de productie met 188 miljoen euro af. De bouw in het oosten is verantwoordelijk voor 21,5 procent van de gehele productie in Nederland.

Anders dan elders in het land wordt de neergang van de productie in het oosten in 2003 en 2004 vooral veroorzaakt door de kwakkelende utiliteitsbouw.

Na de daling van 4,5 procent vorig jaar rekent het EIB voor 2004 op nogmaals 11 procent krimp tot 2,1 miljard euro. De scherpe daling wordt nog een beetje afgevlakt door het renovatiewerk dat met 3 procent toenam. De nieuwbouw in de utiliteitssector valt dit jaar met liefst 17 procent terug tot een waarde van 1,3 miljard euro. Landelijk voorziet het EIB in de nieuwbouw van utiliteitsvoorzieningen een aanmerkelijk kleinere daling dan in het oosten: toch nog altijd 9 procent.

De afgelopen jaren presteerde het oosten in de utiliteitsbouw relatief goed. In 2002 was Oost zelfs de enige regio waar nog groei viel te noteren. Ook vorig jaar waren de oostelingen beter af. Tegenover de landelijke inkrimping van 8,5 procent beperkten de bouwers van Flevoland tot Gelderland de neergang tot 4,5 procent. Dit jaar komt de klap echter extra hard aan.

Bescheiden compensatie komt vanuit de woningbouw. Na de kleine dip van 2003 kan het segment dit jaar een groei tegemoet zien van 2,5 procent tot 3,5 miljard euro.

De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan de provincie Gelderland, die met een productie ter waarde van 1,1 miljard euro afstevent op een groei van 9,5 procent. Overijssel ziet zijn bouwvolume in de woningsector dit jaar met 4,5 procent afnemen tot 705 miljoen euro. Flevoland krimpt een half procent tot 455 miljoen euro.

Reageer op dit artikel